Dodał: anna Data: 27/06/2020 - 08:22:25
Grupa 1
  Dodał: anna Data: 22/06/2020 - 09:40:18
  Grupa 1

   26.06.2020 (piątek)
   Temat dnia : POCZTÓWKA Z WAKACJI
   PRZEBIEG DNIA
   I. ZAJĘCIA PORANNE
   • „Lornetka” – zabawy rolkami po papierze toaletowym. Nauczyciel rozdaje dzieciom rolki po papierze toaletowym
   i zachęca do patrzenia najpierw jednym okiem przez jedną rolkę, a później przez dwie jak przez lornetkę.
   Dzieci obserwują najbliższe otoczenie i wypowiadają się.
   • „Pocztówki” – oglądanie kartek pocztowych, rozmowa kierowana na temat pocztówek (co na nich widać,
   dlaczego je wysyłamy).
   Dzieci oglądają zgromadzone kartki pocztowe o różnorodnej tematyce. Nauczyciel proponuje,
   aby posortować karty. Dzieci sortują karty tematycznie, np. zwierzęta, kwiaty, góry, morze, pomniki,
   zabytki, parki. Następnie losują dowolną kartę, oglądają ją dokładnie i wypowiadają się na jej temat. Po opisaniu
   karty pokazują ją wszystkim dzieciom i odkładają na miejsce. Nauczyciel prowadzi rozmowę. Propozycje pytań:
   – Dlaczego na pocztówkach znajdują się różne obiekty, zwierzęta i inne ciekawostki?
   – Dlaczego kupujemy i wysyłamy kartki pocztowe?
   – Do kogo je wysyłamy?
   – Co najczęściej piszemy na pocztówkach?
   – Kogo pozdrawiamy?
   Dzieci udzielają wyczerpujących odpowiedzi.
   • „Zabawy wakacyjne” – zabawa naśladowcza przy muzyce. Dzieci przy akompaniamencie muzyki naśladują
   ruchem zabawy wakacyjne: pływanie w morzu, skoki do wody, wspinanie się po górach, wiosłowanie łódką,
   odbijanie piłki, budowanie zamków z piasku.
   CD Utwory – „Muzyka wakacyjna” D.
   II. ZAJĘCIA GŁÓWNE
   • „Pocztówka z wakacji” – tworzenie własnej kompozycji z wykorzystaniem materiału przyrodniczego (muszelki,
   piasek, patyczki, kora, pióra).
   Nauczyciel gromadzi na stolikach akcesoria potrzebne do zajęć: okazy
   przyrodnicze (muszelki, piórka, listki, suche kwiaty i trawy, piasek, różnorodne nasiona, np. noski z klonu), kaszę, tacki styropianowe oraz klej. Następnie objaśnia, co dzieci będą robić i w jaki sposób, oraz tworzy własną kartkę pocztową, tzn. wnętrze tacki styropianowej smaruje gęstym klejem i przykleja według własnego pomysłu kompozycję z traw, liści, muszelek. Całość posypuje piaskiem, kaszą lub makiem. Następnie do pracy przystępują dzieci. Nauczyciel pomaga. Utworzone w ten sposób prace należy odstawić na kilka godzin do całkowitego wyschnięcia i dopiero wtedy można zrobić wystawę.
   • „Przykazania wakacyjne” – rozmowa o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa latem (kąpiel w dozwolonych
   miejscach, nieoddalanie się, zwracanie uwagi na zwierzęta, owady i rośliny trujące).
   Nauczyciel rozmieszcza na tablicy wybrane ilustracje z zestawu „Niebezpieczeństwa w życiu dziecka” lub samodzielnie przygotowuje
   ilustracje mówiące np. o niezjadaniu roślin trujących, zakazie kąpieli w miejscu niedozwolonym, zakazie zabawy przy ruchliwej ulicy, uważaniu na psy lub inne zwierzęta.
   Następnie prowadzi rozmowę: Niedługo wakacje.
   Dzieci wraz z rodzicami wyjadą w różne miejsca. W tych obcych miejscach mogą się wydarzyć różne wypadki.
   Następuje omówienie każdej sytuacji przedstawionej na ilustracji. Nauczyciel pyta: Co należy robić, aby uniknąć
   zagrożeń? Dzieci i nauczyciel wspólnie tworzą „wakacyjne przykazania”:
   1. Nie oddalamy się od rodziców lub opiekunów.
   2. Nie zjadamy nieznanych owoców, grzybów, roślin.
   3. Kąpiemy się tylko w miejscach dozwolonych.
   4. Nie bawimy się przy ulicy, na terenie budowy, wykopalisk.
   5. Uważamy na owady i zwierzęta.
   Na koniec nauczyciel podsumowuje: Należy bezwzględnie przestrzegać tych zasad, aby cało i zdrowo po wakacjach
   wrócić do domu, przedszkola.
   plansze na temat niebezpieczeństw czyhających na dzieci
   • „Wyruszamy w wakacyjną podróż” – wartościowanie zachowań dzieci, zachęcanie do podejmowania bezpiecznych
   działań w czasie wakacyjnych wyjazdów.
   Nauczyciel prosi, żeby dzieci przyjrzały się ilustracjom przedstawiającym
   zachowania dzieci podczas wakacyjnych wyjazdów. Dzieci kolorują ilustracje, na których bohaterowie
   zachowują się odpowiednio (czyli obie ilustracje). Nauczyciel opowiada o różnych zachowaniach dzieci na wakacjach, np. dzieci kąpią się w miejscu niedozwolonym, dzieci oddalają się od rodziców. Zadaniem dzieci jest
   wyjaśnienie, dlaczego te sytuacje są niebezpieczne, i poszukanie właściwego rozwiązania dla danej sytuacji.
   „Karty pracy” – karta 62., kredki
   III. ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE
   • „Morskie fale” – zabawa ruchowa przy muzyce. Nauczyciel rozkłada folię malarską na podłodze. Dzieci chwytają folię za brzegi i, delikatnie nią poruszając w górę i w dół, naśladują ruch morskich fal.
   CD Utwory – „Zapach morza” R. Lapa
   • „Robimy zdjęcia” – zabawa ruchowa z zastyganiem w bezruchu.
   Nauczyciel zwraca się do dzieci:
   Jesteśmy w przedszkolu ostatni dzień przed wakacjami i zrobimy sobie pamiątkowe zdjęcie. Kiedy fotograf robi zdjęcie, stoimy nieruchomo. Dzieci swobodnie poruszają się po sali. Na sygnał: Uwaga zdjęcie! – zatrzymują się bez ruchu w różnych pozach. Dziecko, które nie zatrzymało się lub poruszyło, siada z boku. Zabawę powtarzamy kilkakrotnie
    
    
    
    

   Dodał: anna Data: 22/06/2020 - 08:46:01
   Grupa 1

    25.06.2020 (czwartek)
    Temat dnia : NAJWIĘKSZE I NAJWYŻSZE
    PRZEBIEG DNIA
    I. ZAJĘCIA PORANNE
    • „Z kamienia na kamień” – zabawa równoważna z szarfami. Nauczyciel układa trasę, kamienie – szarfy leżą w takich odstępach, aby dziecko mogło swobodnie wykonać krok. Dzieci ustawiają się naprzeciwko kamiennej trasy. Na sygnał nauczyciela rozpoczynają marsz po „kamieniach”, utrzymując równowagę. Zabawę kończymy
    po przejściu trasy przez wszystkie dzieci.
    • „Łapiemy ryby w strumieniu” – zabawa zręcznościowa. Nauczyciel układa staw z szarf. W „stawie” pływają
    „ryby” (sylwety z tektury z magnesami). Dookoła „stawu” stoją dzieci z „wędkami” (sznurek przywiązany do laski
    gimnastycznej, a na końcu zaczepiony spinacz biurowy). Zadaniem dziecka jest złapać „rybkę” i wyciągnąć ją
    na brzeg. Po złowieniu „rybki” następuje zmiana „wędkarzy”. Zabawa trwa aż do wyłowienia wszystkich „ryb”.
    II. ZAJĘCIA GŁÓWNE
    • „Wyprawa w góry” – zestaw zabaw i ćwiczeń ruchowych.
    1. „Po wąskiej dróżce” – zabawa z elementem równowagi. Nauczyciel rysuje kredą lub wyznacza za pomocą
    sznurka drogę, trasę. Na trasie rozkłada drobne przedmioty, np. woreczki. Na polecenie nauczyciela dzieci kolejno
    przechodzą po dróżce, omijając przedmioty. Kto wykona zadanie, wraca na koniec kolejki.
    2. „Pieski śpiące i szczekające” – zabawa z elementem czworakowania i pełzania. Dzieci w rozsypce i siadzie
    klęcznym, dłonie na kolanach, głowa oparta na dłoniach – „pieski” śpią. Na sygnał nauczyciela „pieski” budzą
    się i przechodzą do pozycji na czworaka i szczekają. Zabawę powtarzamy kilkakrotnie.
    3. „Ryby w akwarium” – zabawa z elementem biegu. Dzieci biegają po wyznaczonym terenie w luźnej gromadce,
    poruszając się cicho jak rybki w akwarium, nie zderzając się ze sobą. Na znak nauczyciela „rybki” skupiają się
    w miejscu, gdzie sypie się im pokarm. Nauczyciel naśladuje tę czynność, a dzieci chwilę odpoczywają.
    4. „Przez płotek” – zabawa z elementem podskoku.
    Nauczyciel mocuje linkę 10–15 cm nad ziemią. Dzieci są podzielone na małe grupki. Kolejno każda grupka przeskakuje obunóż płotek, następnie dzieci obchodzą płotek naokoło i skaczą jeszcze raz.
    • „Co można zobaczyć w górach?” – zabawa twórcza, opisywanie wyglądu przedmiotów na ilustracji, odnajdywanie
    na obrazku opisywanych elementów. Nauczyciel prezentuje ilustrację przedstawiającą górski pejzaż.
    Dzieci mogą wymienić znajdujące się na niej elementy. Nauczyciel pomaga nazywać poszczególne fragmenty
    górskich krajobrazów (np. szczyt, dolina, hala, bacówka, schronisko). Następnie ochotnik, patrząc przez przygotowaną
    z dwóch rolek papieru toaletowego lornetkę, wybiera jeden element na obrazku. Opisuje pozostałym,
    co widzi, ale nie nazywa tego elementu. Zadaniem dzieci jest odgadnąć, na co ochotnik patrzy przez lornetkę.
    ilustracja przedstawiająca górski pejzaż, lornetka z rolek po papierze toaletowym
    • „Górski pejzaż” – praca plastyczna z wykorzystaniem różnych technik plastycznych (kolaż, stemplowanie,
    malowanie palcami).
    Nauczyciel prosi, żeby dzieci przypomniały sobie, jakie są charakterystyczne elementy górskiego krajobrazu. Następnie dzieci maczają gałązki choinki w farbie i odciskają je na pojedynczej karcie
    pracy, na zielonym pasku, tworząc las. Z kuleczek waty przyklejonych na trawie tworzą owieczki. Palcem zamoczonym w żółtej farbie malują słońce. Na zakończenie można zaproponować dzieciom połączenie wszystkich obrazków i stworzenie górskiej panoramy.
    „Karty pracy” – karta 61., gałązki z choinek, zielona farba, wata, klej, żółta farba, kredki
    III. ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE
    • „Na biwaku” – zabawa naśladowcza połączona z ćwiczeniami oddechowymi (rozbijanie namiotu, pompowanie
    materaca, piłki).
    Dzieci siedzą w rozsypce. Nauczyciel pokazuje ilustracje (materac, balon, koło do pływania).
    Dzieci naśladują pompowanie zgodnie ze wskazaną ilustracją. Nauczyciel zwraca uwagę na prawidłowe oddychanie.
    • „Lato” – utrwalenie piosenki, zabawa rytmiczna przy piosence.
    Dzieci podczas śpiewania piosenki klaszczą (klepią w podłogę, w kolana, w ręce koleżanki lub kolegi z pary) rytmicznie dwie ćwierćnuty. Ten rytm realizują w taktach: 4, 8, 12 i 16 (opis tańca przy temacie 188.).
    Piosenka – „Lato”
     
     

    Dodał: anna Data: 22/06/2020 - 08:14:46
    Grupa 1

     24.06.2020 (środa)
     Temat dnia : NAD MORZEM
     PRZEBIEG DNIA
     I. ZAJĘCIA PORANNE
     • „Nauka pływania” – zabawa ruchowa z wymachami ramion. Dzieci leżą na dywanie na brzuchu, ręce wyciągnięte przed sobą. Na sygnał (machnięcie chorągiewką) naśladują pływanie dowolnym stylem. Następnie leżą na plecach, a na sygnał nauczyciela naśladują pływanie w dowolnym stylu.
     CD Utwory – „Muzyka wakacyjna” D. Tarczewskiego
     • „Jak ziarnka piasku” – badanie dotykiem i porównywanie sypkości piasku, kaszy manny, maku, wypowiedzi
     na temat doznań, badanie własności fizycznych.
     Nauczyciel ustawia w przezroczystych pojemnikach piasek,
     mak, kaszę mannę. Dzieci przez swobodne manipulowanie, dotykanie, przesypywanie, dmuchanie, ważenie w rękach badają właściwości materiałów sypkich.
     Nauczyciel mówi: W naczyniach mamy tyle samo kaszy, maku
     i piasku. Co jest najcięższe? Co jest najlżejsze? Co do czego służy? Z czego można budować zamki? Jaki piasek
     jest najlepszy do zabawy?
     • „Lato” – nauka piosenki, zabawa ilustracyjna przy piosence. Dzieci prostymi gestami ilustrują treść piosenki:
     naśladują pływanie w morzu, wspinanie się na szczyty, wiosłowanie łódką, szum drzew w lesie.
     Piosenka– „Lato”
     II. ZAJĘCIA GŁÓWNE
     • „Lato nad morzem” – wysłuchanie wiersza z „Książki”, omówienie ilustracji.
     Dzieci patrzą na obrazek w „Książce”. Nauczyciel czyta wiersz i rozpoczyna rozmowę.
     Przykładowe pytania:
     –Dokąd wyjeżdżamy latem?
     –Dlaczego latem można jeść kolację na werandzie?
     – Gdzie najchętniej się opalamy? Co jeszcze lubimy robić latem?
     Po omówieniu treści wiersza dzieci patrzą na obrazek, a nauczyciel mówi:
     – Na obrazku jest przedstawiona plaża. Pokaż dzieci bawiące się na plaży. Powiedz, co one robią.
     – Odszukaj na obrazku i pokaż latawiec, piłkę i wiaderko.
     – Co Ty lubisz robić, kiedy jest ciepło?
     Dzieci patrzą na obrazek i odpowiadają na pytania nauczyciela.
     „Książka” s. 7879
     • „Lato” – zabawa taneczna przy piosence.
     Pierwsza zwrotka, na słowa:
     Boso stąpa ciepłe lato (dzieci idą tanecznym krokiem w kole wiązanym)
     w kapeluszu złotym, (na słowo: złotym – zatrzymują się z przytupem)
     na pływanie w morzu zaraz (znów idą w kole)
     nabieram ochoty. (zatrzymują się z przytupem na dwie ostatnie sylaby)
     W drugiej zwrotce dzieci wykonują ten sam układ ruchowy.
     Na refren dzieci tworzą pary i tańczą w małych kółkach według tej samej zasady, która obowiązywała w zwrotkach.
     Na słowa:
     Biegnie lato w mocnych butach
     po górach, po szczytach, (przytupują na dwóch ostatnich sylabach)
     i promyki do plecaka (zmieniają kierunek ruchu)
     zielonego chwyta. (przytupują).
     Piosenka – „Lato”
     • „Samotny biały żagiel” – kreślenie linii falistych na powierzchni kartonu, składanie z białych kwadratów żaglówki i naklejanie.
     Nauczyciel wiesza na tablicy ilustracje przedstawiające żaglówki. Oglądanie tych ilustracji
     będzie inspiracją dla dzieci do zajęć plastycznych. Nauczyciel przygotowuje w tym czasie stanowiska pracy dla dzieci. Układa na stolikach białe lub jasnoniebieskie kartki A4, kredki w różnych odcieniach niebieskiego i fioletu, klej i po dwa kwadraty tej samej wielkości dla każdego dziecka. Następnie pokazuje i objaśnia wszystkie czynności: najpierw na kartce dzieci rysują linie faliste w różnych odcieniach. Są to fale. Następnie nauczyciel objaśnia zasadę składania kwadratów tak, aby powstała żaglówka. Jeden duży kwadrat dzieci składają na pół, przeciągając linię zgięcia palcem. Następnie zaginają złożony już kwadrat po obu stronach, tak aby kształtem przypominał łódkę. Tak ukształtowany kwadrat przyklejają na środku kartki (na falach). Kolejny kwadrat zaginają
     na pół i przyklejają prostopadle do łódki. W ten sposób powstaje żaglówka. Nauczyciel pomaga dzieciom podczas tworzenia. Na koniec organizuje wystawę prac.
     III. ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE
     • „Muszelkowy rytm” – kontynuowanie rytmu według wskazówek nauczyciela.
     Dzieci siedzą w kole na dywanie. Na środku są rozsypane muszelki w różnych kształtach i o różnej wielkości. Nauczyciel układa z muszelek
     wzór i mówi, np. muszelka duża, muszelka mała, muszelka mała (i tak trzy sekwencje, by dziecko mogło wychwycić
     rytm). Zadaniem dzieci jest ułożyć taki sam rytm. Nauczyciel dwukrotnie mówi i układa, a później wydaje tylko polecenia słowne. Dzieci samodzielnie układają muszelki według usłyszanego schematu.
     • „Z której strony wieje wiatr?” – zabawa badawcza w ogrodzie, badanie kierunku wiatru za pomocą chorągiewki.
     Nauczyciel rozdaje dzieciom chorągiewki. Dzieci biegają swobodnie po ogrodzie. Na sygnał: Stój! – zatrzymują się, podnoszą chorągiewki i w tej pozycji obserwują zachowanie chorągiewki na wietrze (można użyć pasków krepiny lub wstążek tekstylnych), określają kierunek i siłę wiatru.
     • „Zbieramy muszelki” – zabawa naśladowcza.
     Dzieci stoją w rozsypce. Nauczyciel wyznacza kredą plażę.
     Na sygnał: Zbieramy muszelki! – dzieci udają się na „plażę” i naśladują zbieranie muszelek. Zabawie towarzyszy
     muzyka.
     CD Utwory – „Zapach morza” R. Lapa.
      

      

     Dokumenty - rekrutacji

        

     Galeria

     

     Polecamy