Dodał: anna Data: 27/06/2020 - 08:23:26
Grupa 2
  Dodał: anna Data: 21/06/2020 - 07:00:48
  Grupa 2

   scenariusze: 1  2  3  4

   Dodał: anna Data: 19/06/2020 - 06:14:02
   Grupa 2
    Dodał: anna Data: 18/06/2020 - 04:18:34
    Grupa 2

     "W ogrodzie zoologicznym"

     Przewidywane osiągnięcia dziecka:

      • naśladuje w zabawie dzikie zwierzęta,

     • wie, co to jest ogród zoologiczny i po co jest zakładany,

     • doskonali poprawną wymowę,

     • doskonali sprawność fizyczną,

     • rytmicznie recytuje tekst,

      • porusza się zgodnie ze wskazówkami graficznymi.

      Przebieg dnia:

     1. Zajęcia poranne

     • „Parada zwierząt egzotycznych” – zabawa naśladowcza. Naśladowanie zwierząt egzotycznych .

     • „Ogród zoologiczny” – rozmowa kierowana, wyjaśnienie pojęcia „ogród zoologiczny” oraz celowości jego tworzenia. Nauczyciel pokazuje dzieciom plansze lub ilustracje przedstawiające zoo i mówi:

     Udamy się na wycieczkę do ogrodu zoologicznego. Czy ktoś z Was był w takim ogrodzie? Co można tam zobaczyć? Czy zwierzęta w ogrodzie zoologicznym są szczęśliwe? Po co zakłada się ogrody zoologiczne? Dzieci udzielają odpowiedzi na pytania na podstawie wcześniej zdobytej wiedzy i ilustracji. Następnie nauczyciel wyjaśnia pojęcie „ogród zoologiczny”, objaśnia również celowość tworzenia takich ogrodów. fotografie i obrazki przedstawiające ogrody zoologiczne

      II. Zajęcia główne

     • „Parada zwierząt” – zestaw zabaw i ćwiczeń ruchowych w przedszkolnym ogrodzie. Dzieci wcielają się w rolę zwierząt, inną przy każdym ćwiczeniu.

     1. „Kangury” – zabawa z elementem skoku. Nauczyciel układa na trawniku szarfy w małych odstępach. Dzieci – kangury przeskakują przez nie obunóż.

     2. „Zwinne jaszczurki i węże” – zabawa z elementami biegu i współzawodnictwa. Dzieci są podzielone na dwie grupy: jaszczurki i węże. Stoją w dwóch rzędach w pewnej odległości od obręczy gimnastycznych (po jednej na drużynę). Na sygnał pierwsze dziecko z każdej drużyny biegnie do obręczy, przeciska się przez nią, odkłada na ziemię i biegnie na koniec szeregu. W tym momencie startują kolejne dzieci z drużyn. Zwycięża ta drużyna, która pierwsza wykona ćwiczenie i ustawi się w szeregu.

     3. „Małpki na spacerze” – zabawa z elementami równowagi. Nauczyciel wyznacza trasę za pomocą skakanek. Dzieci kolejno przechodzą po ułożonej linii, zachowując równowagę.

      4. „Koniki” – zabawa z elementami biegu. Dzieci stają w parach na linii startu. Za pomocą szarf tworzą zaprzęgi. Na umówiony sygnał biegają, a potem spacerują po określonym terenie i wracają na linię startu. Po wykonaniu ćwiczeń dzieci pomagają przy zbieraniu przyborów. Następnie siadają na ławeczkach na krótki odpoczynek. szarfy, obręcze, skakanki

      • „Żółwie” – rymowanka gamowa (na melodii gamy dur śpiewanej w górę lub w dół). Podczas zabawy dzieci naśladują ruchy pajacyków, którym zrywają się nitki. Na melodię gamy durowej do góry dzieci śpiewają pierwszy wers rymowanki, jednocześnie podnosząc coraz wyżej ręce, aż do wyciągnięcia wysoko dłoni, wyprostowania rąk w górze. Na melodii gamy śpiewanej w dół (drugi wers) luzują po kolei: dłonie (dwie sylaby), łokcie (dwie sylaby), ramiona (dwie sylaby), głowę i ręce. Wygląda to tak, jakby pajacykowi zrywały się kolejne nitki. Żółwie dwa na górze stały, (ręce w górę) potem z góry się sturlały. (ręce w dół)

     III. Zajęcia popołudniowe

     • „Którędy do słonia?” – zabawa tropiąca, właściwe odczytywanie graficznych znaków informacyjnych. Nauczyciel wyznacza trasę i układa w różnych miejscach kartoniki z oznaczeniami, np. strzałka, bębenek, wykrzyknik, parasolka, nutka. Na końcu trasy umieszcza sylwetę lub maskotkę słonia oraz owoce w koszu, np. banany. Dzieci gromadzą się, nauczyciel objaśnia zasady zabawy: Wyobraźcie sobie, że jesteśmy w zoo. Idziemy do słonia. Nie znamy drogi. Musimy kierować się oznaczeniami znalezionymi na trasie. Każdy kartonik oznacza jakąś wskazówkę lub zadanie. I tak: strzałka – kierunek marszu, parasolka – marsz obrotowy (obracanie się wokół własnej osi), nutka – trzeba zaśpiewać piosenkę, kangur – skaczemy obunóż, przekreślona trąbka – idziemy w całkowitej ciszy. Dzieci wraz z nauczycielem podążają trasą, zgodnie odczytując znaki graficzne i wykonując polecenia. Po dotarciu do słonia znajdują kosz z bananami, które zjedzą na podwieczorek. kartoniki z umownymi znakami, maskotka słonia, banany

     • „Zgadnij, co to za zwierzę” – zabawa naśladowcza w formie zagadki. Dzieci siedzą w dużym kole. Nauczyciel zaprasza chętne dziecko na środek i zachęca, by pokazało ruchem wybrane zwierzę egzotyczne, nie podając innym dzieciom jego nazwy. Grupa uważnie przygląda się prezentacji i odgaduje nazwę zwierzęcia.

      

     Dokumenty - rekrutacji

        

     Galeria

     

     Polecamy