Dodał: anna Data: 01/04/2021 - 10:08:50
Grupa 2

  Scenariusz zajęć  do realizacji zdalnej

  grupa II

   

  Tematyka tygodniowa: Wielkanoc

   

  Temat zajęć: Wielkanocne tradycje

   

  Dzień: 2 kwietnia 2021 r.

   

  Cel główny:

  -poznawanie wielkanocnych zwyczajów i symboli

  -rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego

  -rozwijanie mowy

   

  Wszystkie pomoce do zajęć zostały przesłane rodzicom na Messenger grupy II.

   

  Zadanie 1 – Gra zręcznościowa – spacer dziecka i rodzica po pokoju z pisanką/jajkiem umiejscowionym na stołowej łyżce. Trudniejsza wersja: rodzice mogą zastosować utrudnienia w postaci toru przeszkód lub polecenie zrobienia przysiadu, obrotu itd.

   

  Zajęcia 2 – Oglądanie filmu edukacyjnego na temat tradycji i symboli wielkanocnych. https://www.youtube.com/watch?v=giRwxyKTXcg Obejrzyjcie filmik i spróbujcie opowiedzieć swoimi słowami „czym jest tradycja?”, „jakie zapamiętałaś/łeś tradycje wielkanocne?”.

   

  Zadanie 3 – Zabawa ortofoniczna „Kto się schował w wielkanocnym koszyczku?”- naśladowanie głosów i ruchów zwierząt.

  Będziecie naśladować głosy i ruchy zwierząt, które pokazuje rodzic, wyjmując je z koszyczka/lub podając nazwy:

  kurczątko: pi, pi, pi – porusz rękami jak skrzydełkami,

  baranek: bee, bee, bee – chodź na czworakach

  kogucik: kukuryku – uderzaj o uda dłońmi prostych rąk

   

   Zadanie 4 – Praca z historyjką obrazkową „Wielkanocna niespodzianka”. Obejrzyjcie i omówcie z rodzicami każdy z czterech obrazków w historyjce, na koniec spróbujcie omówić całą historyjkę według wydarzeń przedstawionych na obrazkach. Starajcie się używać określeń: na początku, później, następnie, na końcu. Narysujcie 5 kolorowych kurczątek.

  • Oglądanie pierwszego obrazka historyjki.

  − Co robi rodzina?

  − Co znajduje się na stole?

   − To śniadanie świąteczne. Z okazji jakiego święta zostało ono przygotowane?

  − Klaszcząc, podzielcie rytmicznie słowa: pisanka, baranek, owies, obrus, koszyczek, bazie, baba, palma. (Pi-san-ka, ba-ra-nek, o-wies, o- -brus, ko-szy-czek, ba-zie, ba-ba, pal-ma).

  • Oglądnie drugiego obrazka historyjki.

   − W jakim nastroju jest rodzina?

  − Pokażcie, jakie mają miny.

  − Czy na stole coś się zmieniło?

  − Czy ktoś zauważył, że pękają pisanki?

  • Oglądanie trzeciego obrazka historyjki.

  − Co robi mama? Co robi tata?

  − Co robią dzieci?

  − Jak wyglądają kurczątka? Ile ich jest?

  − Czy naprawdę w rzeczywistości tak wyglądają kurczątka?

   − Pokażcie, jak poruszają się kurczątka.

   − Teraz pokażcie, jak poruszają się baranki.

   − Czy na świątecznym, wielkanocnym stole może pojawić się zajączek? W jakiej postaci?

  • Oglądanie czwartego obrazka historyjki.

  − Jak zakończyła się ta historia?

  • Próby opowiedzenia całej historyjki.

  • Rysowanie pięciu kolorowych kurczątek.

   

  Zadanie 5 – Przygotowywanie koszyczka wielkanocnego. Wspólnie z rodziną przygotujcie swój koszyczek wielkanocny. Na pewno zapamiętaliście z zajęć, co powinno się w nim znaleźć. Jestem pewna, że każdy będzie piękny, kolorowy i wiosenny.

   

  Zadanie 6 - Masażyk relaksacyjny. Po skończonej pracy zaproście rodziców do wspólnego masażu. Usiądźcie parami jedno przed drugim. Świeci słonko, świeci, a chmurka się skrada, zasłoniła słonko, będzie deszczyk padać: rysujemy słonko na plecach partnera, małą chmurę, dużą chmurę, uderzamy palcami, naśladując padający deszcz.

   

  Dla chętnych:

  -wykonanie karty pracy, cz. 2, nr 23. (odszukajcie w naklejkach zdjęcia przedstawiające skowronka i przebiśniegi. Naklejcie skowronka na wierzbie, a przebiśniegi – pod wierzbą)

   

   

   

   

  Dokumenty - rekrutacji

     

  Galeria

  

  Polecamy