Dodał: anna Data: 16/04/2021 - 03:39:41
Grupa 2

  Scenariusz zajęć  do realizacji zdalnej

  grupa II

   

  Tematyka tygodniowa: Co się dzieje w kosmosie?

   

  Temat zajęć: Gwiazdy, gwiazdeczki

   

  Dzień: 15 kwietnia 2021 r.

   

  Cele główne:

  -rozwijanie umiejętności klasyfikowania,

  -poznanie wybranych gwiazdozbiorów

  -rozwijanie sprawności manualnej

   

  Cele operacyjne, dziecko:

  -segreguje gwiazdki według wielkości, koloru,

  -nazywa wybrane gwiazdozbiory

  -wykonuje pracę wspólnie z rodzicami

  -uważnie słucha wiersz i odpowiada na pytania dotyczące jego treści

  -rysuje po śladzie

   

  Rozwijane kompetencje kluczowe:

  -matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

  -osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,

  -w zakresie rozumienia i tworzenia informacji.

   

  Wszystkie pomoce do zajęć zostały przesłane rodzicom na Messenger grupy II.

   

  Zadanie 1 - „Rytmiczna rozgrzewka w podskokach”

  hptts://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo

   

  Zadanie 2 - Oglądanie bajki edukacyjnej „Paxi - Dzień, noc i pory roku”

  http://www.youtube.com/watch?v=ekY5oZDdQ4k

   

  Zadanie 3 - Słuchanie wiersza  „Gwiazda” D. Gellner.

  Gwiazda z miną

  uśmiechniętą

  tupie w górze

  złotą piętą.

  Bez latarki

  i bez świeczki

  chodzi nocą

  na wycieczki.

  Chodzi, chodzi

  aż do rana,

  no i świeci

  sobie sama!

  • Rozmowa na temat wiersza.

  -Co robiła gwiazda?

  -Kiedy na niebie widzimy gwiazdy?

  -Po dniu mamy noc, a po nocy...?

  -Czy to tak cały czas trwa: dzień, noc, dzień, noc...?

   

  Zadanie 4 -  Zabawa matematyczna „Gwiazdy, gwiazdeczki” - ćwiczenia klasyfikacyjne.

  (pomoce: kartonowe gwiazdy w dwóch rozmiarach – małe i duże – i w trzech kolorach, np. srebrne, złote, białe, trzy obręcze (przygotowane poprzedniego dnia)

  -Segregowanie według wielkości.

  Rodzic przygotowuje dwie obręcze. Do jednej dzieci mają wkładać duże gwiazdy, a do

  drugiej – małe gwiazdy.

  Po posegregowaniu gwiazd rodzic wraz z dziećmi nazywa utworzone kolekcje: Tutaj są małe

  gwiazdy, a tu – duże gwiazdy.

  -Segregowanie według koloru.

  Rodzic przygotowuje trzy obręcze. Wyciąga małe gwiazdy i duże gwiazdy – złote, srebrne, białe – i je miesza. Dzieci wkładają do pierwszej obręczy złote gwiazdy, do drugiej – srebrne,

  a do trzeciej – białe. Potem nazywają swoje kolekcje: Tutaj mamy złote gwiazdy (pierwsza

  obręcz), tu – srebrne gwiazdy (druga obręcz), a tu – białe gwiazdy.

   

  Zadnie 5 - Oglądanie zdjęć wybranych gwiazdozbiorów. Obejrzyjcie uważnie zdjęcia, policzcie gwiazdy, zwróćcie uwagę, że gwiazdy układają się w zbiory, które przypominają zwierzęta, przedmioty itp. (dlatego nazywamy je gwiazdozbiorami)  Poproście rodziców o odczytanie nazw gwiazdozbiorów.

   

  Zadanie 6 - Wykonanie pracy plastycznej „Gwiazdy i gwiazdozbiory na niebie”.

  Dzieci wykorzystują gwiazdki  z zabawy matematycznej, otrzymują też kartkę z bloku technicznego/karton w ciemnoniebieskim kolorze oraz klej:

  -tworzą na kartce wybrany gwiazdozbiór z poprzedniego zadania, układając gwiazdki według pokazanego na zdjęciu wzoru,

  -doklejają na kartce inne gwiazdki, tworząc niebo,

  -podpisują pracę nazwą gwiazdozbioru, przyklejają go w dowolnym miejscu na kartce (poproście rodziców o napisanie lub wydrukowanie nazw gwiazdozbiorów).

   

  Zadanie 7 - Słuchanie wyliczanki Agnieszki Frączek” Bęc! Hops! Ziuuu”!, - zwróćcie uwagę na humor zawarty w utworze.

  Bęc! W ogródku bez ogródek

  wylądował ufoludek.

  Hops! Przed siebie pędzi dróżką,

  depcze dynie ufonóżką,

  uchem skubie liść rzeżuszki,

  sadzi w grządkach gruszki z puszki.

  Ziuuu! Swawoli wśród fasoli,

  do konewki wlewa coli,

  tupie niczym armia smoków,

  pył kosmiczny sypie wokół.

  Bęc! Hops! Ziuuu!

  Raz, dwa, trzy... Sprzątać po nim będziesz ty!

   

  Zadanie 8 - Wykonanie Karty Pracy cz. 2, nr 27 - dokończcie rysować po śladach latający pojazd i gwiazdki, pokoloruj obrazek.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dokumenty - rekrutacji

     

  Galeria

  

  Polecamy