Dodał: Adam Data: 08/07/2015 - 10:31:31

Dnia 26 marca 2015 r. w Punkcie Przedszkolnym „Kolorowy Świat” w Bielawkach przedszkolaków odwiedzili strażacy Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Kutnie: Zdzisław Pęgowski – Dowódca Jednostki Ratowniczo -  Gaśniczej w Kutnie i Zbigniew Jędrachowicz  – Młodszy Ratownik, Starszy Strażak.

Strażacy rozmawiali z przedszkolakami na temat bezpiecznych zasad zachowania w domu i przedszkolu oraz postępowania w wypadku zagrożenia. Dzieci zdobyły wiedzę teoretyczną i  praktyczną. Uczestnicy spotkania z wielką uwagą i zdziwieniem wysłuchali części merytorycznej. Część praktyczna była wypełniona ćwiczeniami, symulacjami i sytuacjami dramy. Po prezentacji przedszkolaki w towarzystwie gości i organizatorów spotkania udały się  na zewnątrz placówki. Obejrzały  pojazd strażacki a szczególną atrakcją było użycie sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej.

Spotkanie dla maluchów było ogromnym przeżyciem. Atmosfera spotkania sprawiła, że dzieci bez strachu i ograniczeń oglądały sprzęt strażacki i same chciały ubrać służbowy strój strażaka. Sytuacja ta wywołała wiele radości wśród uczestników. Na koniec dzieci – w ramach podziękowania za cenną lekcję bezpieczeństwa - wręczyły gościom laurki. Strażacy zaprosili przedszkolaków do Jednostki Straży Pożarnej w Kutnie. Rewizyta wyznaczona na dzień 22 kwietnia 2015 r.

Koordynator realizacji konkursu - Emilia Tarka

GALERIA

 

Dokumenty - rekrutacji

   

GaleriaPolecamy