Formy wsparcia

Data: 04-08-2014

Realizacja zajęć programowych w ramach punktu przedszkolnego.

 • W ramach zadania 15 dzieci będzie uczestniczyć w każdych zajęciach. Punkt otwarty będzie od 7.00-17.00. Zajęcia edukacyjno-wychowawcze prowadzone będą zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego w oparciu o wybrane przez kadrę przedszkolną,  programy dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci.
 • Oprócz w/w zajęć dodatkowo realizowane będą w wymiarze po 100godzin (10h x 1o miesięcy) zajęcia z języka angielskiego, zajęcia z logopedą, gimnastyka korekcyjna.
 • Dzieci w ramach pobytu w punkcie przedszkolnym w okresie objętym projektem dostają 3 posiłki: śniadanie, obiad (zupa +II danie), podwieczorek.
 • Raz w miesiącu odbywać się będą spotkania z rodzicami/ opiekunami prawnymi.

Warsztaty ze specjalistą i zajęcia uświadamiające i kształtujące prawidłowe postawy wychowawcze dla rodziców

 • Zadanie realizowane będzie dla dzieci i ich rodziców/opiekunów prawnych.
 • Warsztaty dla rodziców ze specjalistą od zdrowego żywienia ( 2h/miesiąc x 10 miesięcy)

Zajęcia z logopedą, otwarte, (4godziny/miesiąc x 10 miesięcy)

 • Zajęcia z ortopedą, otwarte, (4godziny/miesiąc x 10 miesięcy)
 • Zajęcia integrujące i pobudzające wspólne zabawy i naukę, otwarte, (4godziny/miesiąc x 10 miesięcy)

Terminy zajęć ustalane będą na zebraniach z rodzicami/opiekunami prawnymi, przeprowadzane będą w godzinach wolnych od realizacji podstawy programowej.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Realizacja zajęć programowych w ramach punktu przedszkolnego.


 • w ramach zadania 15 dzieci będzie uczestniczyć w każdych zajęciach. Punkt otwarty będzie                            od 7.00-17.00. Zajęcia edukacyjno-wychowawcze prowadzone będą zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego w oparciu o wybrane przez kadrę przedszkolną,  programy dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci.
 • oprócz w/w zajęć dodatkowo realizowane będą w wymiarze po 100godzin (10h x 1o miesięcy) zajęcia z języka angielskiego, zajęcia z logopedą, gimnastyka korekcyjna.
 • dzieci w ramach pobytu w punkcie przedszkolnym w okresie objętym projektem dostają 3 posiłki: śniadanie, obiad (zupa +II danie), podwieczorek.
 • raz w miesiącu odbywać się będą spotkania z rodzicami/ opiekunami prawnymi.


Warsztaty ze specjalistą i zajęcia uświadamiające i kształtujące prawidłowe postawy wychowawcze dla rodziców

 • zadanie realizowane będzie dla dzieci i ich rodziców/opiekunów prawnych.
 • warsztaty dla rodziców ze specjalistą od zdrowego żywienia ( 2h/miesiąc x 10 miesięcy)


Zajęcia z logopedą, otwarte, (4godziny/miesiąc x 10 miesięcy)

 • zajęcia z ortopedą, otwarte, (4godziny/miesiąc x 10 miesięcy)
 • zajęcia integrujące i pobudzające wspólne zabawy i naukę, otwarte, (4godziny/miesiąc x 10 miesięcy)


Terminy zajęć ustalane będą na zebraniach z rodzicami/opiekunami prawnymi, przeprowadzane będą w godzinach wolnych od realizacji podstawy programowej.


 
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
www.efs.gov.pl