Dodał: Adam Data: 09/07/2015 - 10:58:48

Na dzień 26 czerwca 2015 r. zaproszono wszystkie osoby pomocne w realizacji zadań konkursowych. W spotkaniu brały udział dzieci, kadra, przedstawiciele instytucji i firm lokalnych, rodzice oraz media.

Dzieci pod kierunkiem nauczycielek przygotowały część artystyczną i wcielając się w role małych aktorów pokazały swój kunszt artystyczny. Wszyscy uczestnicy tego spotkania obejrzeli film pod tytułem „Wspomnienia” (autor: Emilia Tarka) i uroczyście podsumowano całość wykonania zadań konkursowych. Dyrektor Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie – Centrum Kształcenia w Kutnie – Róża Karasińska i koordynator realizacji – Emilia Tarka – wręczyły dzieciom dyplomy,  zaś wykładowcom, nauczycielom, osobom pomocnym w realizacji programu (inny sposób), rodzicom oraz sponsorom i lokalnym mediom – podziękowania).

Po wręczeniu przez przybyłych sponsorów prezentów dzieciom, dyrektor  – Róża Karasińska i koordynator realizacji konkursu – Emilia Tarka wręczyły nagrody (ufundowane przez sponsorów) przedszkolakom za udział w przedsięwzięciu. Na ręce koordynatora – Emilii Tarka, funkcjonariuszka policji – w imieniu komendanta Komendy Powiatowej w Kutnie wręczyła maskotkę „Komisarz Błysk”  do celów edukacyjnych placówki.

Po części oficjalnej wystąpił Ryszard Wolbach (artysta muzyk). Potem zaproszono wszystkich gości na poczęstunek przygotowanych przez rodziców przedszkolaków. Spotkanie było wypełnione miłą atmosferą, wspomnieniami i niespodziankami.

Koordynator realizacji konkursu - Emilia Tarka

GALERIA

Dodał: Adam Data: 09/07/2015 - 10:49:51

Dnia 22 maja 2015 r. przed naszym przedszkolem stanęły znaki ostrzegawcze: przejście dla pieszych, Agatka oraz oznakowano jezdnię pasami dla pieszych. Główny cel  - wzmożenie bezpieczeństwa najmłodszych. Było to możliwe dzięki wsparcia Wójta Gminy Kutno – Jerzego Bryły.

Wszyscy czynnie uczestniczyli w realizacji zadania. Dzieci wcielając się w jedną z ulubionych postaci bajkowych „Bob Budowniczy” pomagały w postawieniu znaków, wyznaczeniu miejsca pasów i w samym ich malowaniu. Podczas prac rozbrzmiewała wśród najmłodszych melodia z powyższego filmu animowanego. Znaki ostrzegawcze zostały postawione w ramach realizacji jednego z zadań konkursowych.

Koordynator realizacji konkursu - Emilia Tarka

GALERIA

Dodał: Adam Data: 08/07/2015 - 10:38:46

Dnia 23 lutego 2015 r. w punkcie przedszkolnym „Kolorowy Świat” w Bielawkach odbyło się pierwsze spotkanie organizowane w ramach konkursu „Bezpieczne Dziecko – Bezpieczne Przedszkole” – III edycja. Zajęcia integracyjne pod hasłem „Szanuj swoją koleżankę i swojego kolegę. Szacunek  i wzajemna życzliwość pozwalają żyć w grupie i społeczeństwie” poprowadzili  – Barbara Szafraniec i Ryszard Wolbach – twórcy projektu „Kolory Nadziei”.

Barbara Szafraniec jest autorką spektaklu i wydawnictwa pod tym samym tytułem, zaś autorem oprawy muzycznej jest Ryszard Wolbach. Wspólnie prowadzą warsztaty motywacyjne mające na celu wydobyć możliwości ukryte w człowieku, zachęcić do samorealizacji oraz pokazać, że los każdego człowieka zależy od na samych. Projekt poparty jest mottem: „Jestem szczęśliwy, bo chcę być szczęśliwy!”. Ryszard Wolbach – wokalista rockowy, kompozytor, autor tekstów, gitarzysta, współtwórca zespołu Babsztyl, Harlem, oraz laureat piosenki w Opolu.

Nasi goście poprowadzili zajęcia i pokazali dzieciom jak ważna jest koleżeńskość, wzajemny szacunek, pomoc i współdziałanie w grupie. Udowodnili jak ważne są to aspekty w poszukiwaniu zrozumienia, odkrycia tajemnic siebie samego i bliskich oraz jakie ma to wszystko wpływ na bycie szczęśliwym. Zajęcia zawierały treść merytoryczną, jak i praktyczną. Były przepełnione muzyką, zabawą i miłą atmosferą. Dzieci brały udział w scenkach rodzajowych, mających na celu ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem zdobytej wiedzy. Zajęcia zakończyły się wspólnymi warsztatami plastycznymi – przedszkolaki w towarzystwie w gości malowały kolorowanki z serii „Kubuś Puchatek i przyjaciele”.

Na pożegnanie – w ramach podziękowania – dzieci wcieliły się w rolę małych artystów i wystąpiły przed gośćmi ze swoim ulubionym repertuarem muzycznym. Podczas występu zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe brały udział we wspólnej zabawie.

Koordynator realizacji konkursu - Emilia Tarka

GALERIA

Dodał: Adam Data: 08/07/2015 - 10:31:31

Dnia 26 marca 2015 r. w Punkcie Przedszkolnym „Kolorowy Świat” w Bielawkach przedszkolaków odwiedzili strażacy Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Kutnie: Zdzisław Pęgowski – Dowódca Jednostki Ratowniczo -  Gaśniczej w Kutnie i Zbigniew Jędrachowicz  – Młodszy Ratownik, Starszy Strażak.

Strażacy rozmawiali z przedszkolakami na temat bezpiecznych zasad zachowania w domu i przedszkolu oraz postępowania w wypadku zagrożenia. Dzieci zdobyły wiedzę teoretyczną i  praktyczną. Uczestnicy spotkania z wielką uwagą i zdziwieniem wysłuchali części merytorycznej. Część praktyczna była wypełniona ćwiczeniami, symulacjami i sytuacjami dramy. Po prezentacji przedszkolaki w towarzystwie gości i organizatorów spotkania udały się  na zewnątrz placówki. Obejrzały  pojazd strażacki a szczególną atrakcją było użycie sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej.

Spotkanie dla maluchów było ogromnym przeżyciem. Atmosfera spotkania sprawiła, że dzieci bez strachu i ograniczeń oglądały sprzęt strażacki i same chciały ubrać służbowy strój strażaka. Sytuacja ta wywołała wiele radości wśród uczestników. Na koniec dzieci – w ramach podziękowania za cenną lekcję bezpieczeństwa - wręczyły gościom laurki. Strażacy zaprosili przedszkolaków do Jednostki Straży Pożarnej w Kutnie. Rewizyta wyznaczona na dzień 22 kwietnia 2015 r.

Koordynator realizacji konkursu - Emilia Tarka

GALERIA

 

Dokumenty - rekrutacji

   

GaleriaPolecamy