Dodał: anna Data: 03/06/2020 - 07:41:53
Grupa 2

  "ULUBIONE ZABAWKI"

  Przewidywane osiągnięcia dziecka:

   • naśladuje ruchem zabawki,

  • zgaduje, co widać na obrazku,

   • rozpoznaje znane zabawki za pomocą zmysłu dotyku,

  • odpowiednio reaguje na dany sygnał,

  • uzupełnia obrazek o brakujące elementy i koloruje go zgodnie ze wzorem,

  • ćwiczy swoją sprawność,

  • ćwiczy naprężanie i rozluźnianie mięśni .

   Przebieąg dnia:

  1. Zajęcia poranne

   • „Magiczne pudełka” – zabawa naśladowcza . Dzieci ustawiają się w rozsypce . Na dźwięk tamburyna (nauczyciel potrząsa instrumentem) dzieci klękają, opierając głowy o podłogę – zamieniają się w magiczne pudełka . Prowadzący mówi: Z tych magicznych pudełek wychodzą… np . misie, lalki, samochody . Zadaniem dzieci jest naśladowanie ruchem wymienionych przez nauczyciela zabawek . Potem dzieci ustawiają się w rozsypce . Kolejny dźwięk tamburyna jest sygnałem do przyjęcia pozycji magicznego pudełka . tamburyn

  • „Co jest na obrazku?” – zagadki . Dzieci siedzą na dywanie . Przed nimi na tablicy są ukryte pod sześcioma karteczkami obrazki przedstawiające zabawki . Każda karteczka jest w innym kolorze . Barwy karteczek zależą od kolorów boków kostki . Dzieci kolejno rzucają kostką i odsłaniają karteczki przysłaniające obrazki . Po każdym rzucie i odsłonięciu kartonika nauczyciel pyta: Jaka zabawka jest na obrazku? Jeśli dzieci odgadną, co jest ukryte na ilustracji, prowadzący odsłania cały obrazek, a jeśli nie, grają dalej . kartoniki z obrazkami zabawek, karteczki do ich zasłonięcia, kolorowa kostka

  II. Zajęcia główne

  • „Magiczny worek” – zabawa dydaktyczna . Dziecko siedzi na dywanie . Na środku stoi worek napełniony znanymi dziecku zabawkami z sali przedszkolnej .

   Rodzic: Urządzimy zgadywanki . W worku są zabawki z naszego domu. Będziesz musiał/a odgadnąć, jakie. Ale uwaga! Twoim przewodnikiem będą tylko dłonie, bo oczy zasłonię chustą. Musisz rozpoznać zabawkę, dotykając ją dłońmi. Jeśli nie może odgadnąć nazwy przedmiotu, może go opisywać .

  • „Kolorowe zabawki” – zabawa ruchowa przy muzyce . Rodzic ma 4 tarcze w różnych kolorach. Każdemu kolorowi przypisana jest nazwa zabawki. Niebieska tarcza to samochody, czerwona parasole, żólta baloniki, zielona bębenko. Prowadzący ma po jednej tarczy każdego koloru . Gdy podniesie tarczę niebieską, „samochody” wychodzą na środek sali i jeżdżą . Gdy rodzic pokaże tarczę czerwoną, „samochody” wracają na swoje miejsce, a na środek sali wychodzą dzieci z czerwonymi tarczami, trzymając je nad głowami jak parasolki . Dziecko uważnie spogląda na nauczyciela i odpowiednio reagują na zmianę koloru . Dziecko z balonem (tarcze żółte) na odpowiedni sygnał podskakują z podniesioną tarczą, dziecko z bębenkami (tarcze zielone) maszerują, „grając” na swoich tarczach .

  • „Moje zabawki” – ćwiczenie spostrzegawczości, uzupełnianie obrazka na karcie pracy o brakujące elementy i kolorowanie go zgodnie ze wzorem . Nauczyciel prosi, żeby dzieci przygotowały sobie naklejki z kart pracy przedstawiające fragmenty zabawek z pokoju dziecięcego . Dzieci przyglądają się obrazkowi i próbują dopasować naklejki do ilustracji na karcie pracy . Kiedy uda im się wykonać zadanie, kolorują zabawki według wzoru podanego na naklejce . Pozostałą część ilustracji mogą pokolorować według własnego pomysłu . „Karta pracy” – karta 57., kredki

  III. Zajęcia popołudniowe

  • „Rozrzucone zabawki” – zabawa ruchowa z elementem pochylania się i kucania . W sali są porozrzucane zabawki . Zadaniem dziecka jest je sprzątnąć . Kiedy słyszy uderzanie np. w trójkąt, pochyla się, zbierając zabawki . Gdy rodzic przestaje grać, dziecko kuca i odpoczywa po wykonanej pracy .

  • „Roboty” – zabawa ruchowa naprężająco-rozluźniająca . Rodzic  miarowo, w wolnym tempie, akompaniuje do zabawy na np. tamburynie . Dziecko odpowiednimi ruchami naśladuje roboty, napinając mięśnie nóg, rąk, pleców . Chodzi po pokoju wolnym krokiem w różnych kierunkach . Na dźwięk tamburyna tremolo (potrząsanie instrumentem) dziecko rozluźnia mięśnie i powoli kładzie się na podłodze (roboty się popsuły) .

  Dodał: anna Data: 02/06/2020 - 04:54:57
  Grupa 2

   "Lubimy się bawić"

   Przewidywane osiągnięcia dziecka:

    • czerpie radość z zabawy,

   • uważnie słucha wiersza dla dzieci,

    • wypowiada się o sprawach związanych ze sobą samym,

   • wspólnie z innymi dziećmi tworzy wielkoformatową pracę plastyczną,

   • szybko reaguje na pojawienie się swojego koloru,

   • odróżnia kolory i nazywa je .

   Przebieg dnia:

   1. Zajęcia poranne

   • „Pociąg” – zabawa ze śpiewem . Dziecko stoi za rodzicem (póżnij nastąpi zmiana) . Rodzic zostaje maszynistą . Kiedy „pociąg” rusza, „maszynista” wraz z dzieckiem  mówią: Ciuch, ciuch, ciuch . Dziecko wraz z Rodzicem śpiewają zwrotkę popularnej piosenki: Jedzie pociąg z daleka, ani chwili nie czeka, ani chwili nie czeka i przed nami ucieka.  Konduktorze łaskawy, zawieź nas do Warszawy, pięknie pana prosimy, jeszcze miejsca widzimy. Po tej zwrotce „maszynista” woła: Wsiadajcie! i wpuszcza osobę z pociągu .

    • „Razem” – wysłuchanie wiersza M . Strzałkowskiej i rozmowa na jego temat . Dziecko wypowiada się o swoich upodobaniach dotyczących zabaw i wykorzystywania wolnego czasu . Słucha wiersza, a następnie wykonuje polecenia

   : – Przyjrzyj się ilustracji. Posłuchaj pierwszego fragmentu wiersza. Pokaż Adama i Tomka. Posłuchaj następnych zwrotek wiersza i pokaż Hanię i Martynę, Stasia i Elę. Powiedz, w co się bawią dzieci.

    – Czy lubisz chodzić na plac zabaw? W co lubisz się bawić?

   KSIĄZKA STR.  74  I  75
   II. Zajęcia główne

    • „Co lubią dzieci?” – praca plastyczna wykonana techniką kolażu . Rodzic: Za chwilę będziemy łączyć różne papiery, gazety, zdjęcia i obrazki w jednej pracy. To będzie kolaż. Spójrzcie, oto przykłady kolaży (przykłądy kolaży: 1  2  3  4 5) . Prowadzący charakteryzuje, z jakich materiałów składa się każde dzieło, oraz przedstawia jego tytuł . Zachęca dziecko do stworzenia wspólnego kolażu pt . Co lubią dzieci? Wyszukujemy  w czasopismach obrazki, które mogą odpowiadać na powyższe pytanie, i wydziera je . Następie wybierają spośród przedszkolnych zdjęć, na końcu spośród naklejek i starych obrazków te wskazujące ulubioną ich zabawę lub rzecz . Po zakończeniu pracy rodzic zachęca do przyklejenia poszczególnych elementów kolażu na dużym arkuszu szarego papieru oraz umieszczenia na nim drobnych ulubionych przedmiotów dziecka: zabawek z jajek niespodzianek czy małych klocków . Zawiesza pracę w widocznym miejscu i dokleja podpis .

   III. Zajęcia popołudniowe 

   • „Czyj to kolor?” – zabawy w ogrodzie z chustą animacyjną i kolorową kostką do gry . Rodzic z dzieckim siedzą przy rozłożonej chuście animacyjnej.  Pokazuje również kostkę z takimi samymi kolorami jak na chuście i proponuje kilka wspólnych zabaw:

   1 . „Wycieczka” – rodzic : Za chwilę rzucę kostką. Dziecko siedzące przy kolorze, który pojawi się na jej górnym boku, jak najszybciej zmienia miejsce. Spróbujmy…

    2 . „Wybrany kolor” – rodzic: Oto jedna z Twoich ulubionych piosenek… Kiedy ją usłyszysz, możesz tańczyć wokół chusty. Gdy muzyka ucichnie, spójrz na kostkę. Wyrzucony przeze mnie kolor wskaże Wam, gdzie masz stanąć. Zaczynamy!

    3 . „Wędrująca kostka” – Rodzic: Każdy z nas siedzi przy brzegu chusty w takiej odległości od siebie, by można się było dotknąć. Kiedy zacznie grać muzyka, przekazujemy sobie kostkę z ręki do ręki. Kiedy muzyka ucichnie, krzyknę nazwę jakiegoś koloru występującego na chuście, na który trzeba położyć kostkę.

   Dodał: anna Data: 02/06/2020 - 09:41:18
   Grupa 2

    "Dzieci z całego świata"

    Przewidywane osirągnięcia dzieckay:

    • czerpie radość z zabawy,

     • słucha mowy w obcym języku, 

    • poznaje dzieci – mieszkańców z całego świata,

    • zaznacza na mapie, skąd pochodzą,

     • odgrywa role dzieci w zabawie,

    • wymyśla afrykański taniec,

    • rozpoznaje osobę po opisie słownym,

    • rytmicznie recytuje tekst .

    Przebieąg dnia:

    1. Zajęcia poranne

    • „Na całym świecie są dzieci” – słuchanie krótkich fragmentów wypowiedzi w obcych językach . Dzieci słuchają krótkich nagrań mowy lub piosenek w językach z różnych kontynentów . Jeśli słowa są proste, mogą spróbować je powtórzyć .

    II. Zajęcia główne

    • „Przyjaciele” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem „Wycinanek-składanek” . Dziecko siedzi przy stoliku . Ogląda sylwety, a następnie patrząy  na rodzica demonstrującego, w jaki sposób należy wypchnąć postacie dzieci z różnych kontynentów oraz połączyć je rękami za pomocą gotowych nacięć . Po wykonaniu pracy dziecko siadzi na dywanie . Nadaje wymyślone imiona dzieciom z sylwet . Opisuje je . Rodzic zadaje pytania pomocnicze dotyczące koloru włosów, skóry i oczu . Pomaga zaznaczyć na mapie świata kontynenty, z których pochodzą dzieci z sylwet, czyli Afrykę, Azję i Europę . Jednocześnie pokazuje kilka ilustracji przedstawiających charakterystyczne krajobrazy tych kontynentów .

    • „Jak miło Cię widzieć” – scenki dramowe z wykorzystaniem sylwet z „Wycinanek-składanek” . Rodzic pyta dziecko, o czym mogłyby porozmawiać ze sobą dzieci z różnych stron świata, gdyby się spotkały i znały wspólny język lub w co mogłyby się pobawić . Namawia dziecko do przedstawienia krótkich scenek z użyciem sylwet (wcześniej należy je rozłączyć) . Aranżuje miejsce do odgrywania scenek . Zachęca również do zabawy w porozumiewanie się „językiem jumbo, jumbo” bazującym na wskazanych dwóch słowach oraz mimice . sylwety z „Wycinanek-składanek”

    • „Afrykański taniec” – improwizacja ruchowa w kole przy akompaniamencie bębenka . Przed rozpoczęciem zabawy rodzic opowiada dziecku o tańcach plemiennych często wykonywanych dookoła ogniska . Dzieci tworzą duże koło . Nauczyciel porusza się po okręgu, gra na bębenku dowolny rytm, do którego improwizuje taniec afrykański . Dziecko naśladuje  ruchy prowadzącego i wydają krótkie okrzyki . Po pewnym czasie wszyscy zatrzymują się i siadają w kole na podłodze . Rodzic zachęca dziecko do indywidualnych występów, do zaprezentowania swojego tańca na środku  pokoju

    *"Murzynek Bambo" – praca plastyczna przy użyciubrązowej farby,płtaków kosmetycznych i kawy. zdjęcie w innym pliku

     III. Zajęcia popołudniowe

    • „Zgadnij, o kim opowiadam” – zabawa rozwijająca myślenie . Rodzic  zaprasza dzieci na dywan . Każde ma przed sobą sylwety dzieci z różnych kontynentów . Prowadzący opisuje jedno dziecko z sylwety . Zaczyna od cech najogólniejszych, potem przechodzi do najbardziej szczegółowych, jasno precyzujących, o kim mówi . Co chwilę pyta, czy dziecko wie, o kim opowiada . Zadaniem dziecka jest odgadnięcie, kogo opisuje, i podniesienie właściwej sylwety .

     • „Dzieci” – zabawa logorytmiczna . Rodzic recytuje rymowankę w równym rytmie:

     Żółte, białe i brązowe:

    buzie ładne, kolorowe.

     Rodzic narzuca kilka pierwszych schematów rytmicznych recytowania rymowanki (np . dwie ósemki i dwie ćwierćnuty, dwie ćwierćnuty i dwie ósemki, cztery ósemki i cztery ćwierćnuty) . Następnie zachęca dzieci do wymyślania własnych rytmów .

    Dodał: anna Data: 30/05/2020 - 01:01:24
    Grupa 2
      

     Dokumenty - rekrutacji

        

     Galeria

     

     Polecamy