Dodał: anna Data: 01/04/2021 - 10:25:38
Rodzice

W dniu 26 w grupie II obchodziliśmy Dzień Teatru. Z tej okazji przygotowaliśmy wspólnie współczesną inscenizację wiersza Juliana Tuwima pt.: „Spóźniony słowik”. Przygotowania do wystawienia inscenizacji popularnego wiersza trwały już od dawna. Dzieci wytrwale uczyły się swoich ról, ćwiczyły z zapałem poszczególne scenki podczas prób, bardzo angażowały się w odgrywanie każdej postaci. Jak zawsze pomogli nam rodzice, którzy skompletowali stroje dla dzieci, tak, aby odzwierciedlały charakter każdego bohatera przedstawienia, za co bardzo dziękuje. 4-latki poznały tekst wiersza na tyle dokładnie, że bez trudu potrafiły przedstawić inscenizację teatralną, wymieniając się rolami. Podczas występu miały także okazję do wyrażania swojej ekspresji twórczej i artystycznej oraz zaprezentowania swoich indywidualnych talentów i zdolności aktorskich. Być może któreś z dzieci w przyszłości zostanie sławnym aktorem. Nasz inscenizacja została zgłoszona do Ogólnopolskiego Konkursu Twórczości Dziecięcej, organizowanego przez Przedszkole Miejskie nr 214 w Łodzi. Trzymajcie za nas kciuki! Opracowała Anita Stanisławska
galeria

Dodał: anna Data: 29/03/2021 - 10:10:45
Rodzice

   

   

  Drodzy Rodzice!

  Zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki, które uszczegółowiło zasady pracy przedszkoli w dn. 29.03.21 - 11.04.21 r.

  Informujemy, iż na wniosek:

  1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  2) rodziców dzieci, którzy:
  a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
  b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
  c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
  d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
  e) wykonują działania ratownicze,
  f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
  g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
  j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
  k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

  -przedszkole zapewni organizację zajęć.

  Rodziców, którzy spełniają powyższe kryteria i wyrażają potrzebę posyłania dziecka do przedszkola w dn. 29.03 - 09.04.21 r. prosimy o informację na adres e-mail przedszkole@kolorowyswiatkutno.pl lub kontakt telefoniczny 784347332  (Wnioski o organizację zajęć w przedszkolu będzie można wypełnić w dniu pojawienia się dziecka w przedszkolu).

   

  Dodał: anna Data: 25/03/2021 - 02:57:09
  Rodzice

    

   Szanowni Rodzice, W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i wprowadzonymi obostrzeniami oraz posiadanymi na dzień dzisiejszy informacjami zawieszam od dnia 29 marca do 9 kwietnia 2021 roku pracę przedszkola. Dla dzieci których rodzice pracują w służbie zdrowia lub w służbach mundurowych jesteśmy zobowiązani do zapewnienia opieki i nauki w przedszkolu. Proszę Państwa o informacje do nauczycieli prowadzących grupy lub bezpośrednio do mnie jeżeli taka sytuacja występuje. Jednocześnie proszę wszystkich o szczególną troskę o własne zdrowie i najbliższych. Podaję dane kontaktowe tel. 784347332 lub centrum@zdz-kutno.pl

   Dodał: anna Data: 22/03/2021 - 06:50:27
   Rodzice

   W dniu 22 marca 2021r.dzieci z naszego przedszkola wzięły udział w tradycyjnym obrzędzie ,,pożegnania zimy- powitania wiosny”. Powitanie wiosny to dla każdego przedszkolaka wyjątkowe wydarzenie. Ogromne emocje wśród naszych przedszkolaków, wzbudziły już same przygotowania. Dzieci z wielkim zaangażowaniem pomagały w wykonaniu kukły Marzanny oraz kolorowego, wiosennego Gaiku.
   Kiedy wszystko było już gotowe wokół przedszkola ruszył barwny korowód. Dzieci radośnie śpiewały piosenkę ,,Marzanna” i odbyły wiosenny spacer na pobliskie Ogródki działkowe w Bielawkach gdzie poszukiwały zagadek zostawionych przez Panią Wiosnę. Na zakończenie pochodu dzieci utopiły Marzannę w stawie i zabrały Gaik do przedszkola. Naszemu powitaniu wiosny towarzyszyła słoneczna pogoda, dlatego dzieci przygotowały ogródek przedszkolny pod hodowlę roślin i wsadziły cebulki.
   Dzieci stwierdziły zgodnie, że wiosna już przybyła i mamy nadzieję że zagości u nas na dobre
   galeria

    

   Dokumenty - rekrutacji

      

   Galeria

   

   Polecamy