Dodał: anna Data: 05/04/2021 - 09:36:27
Grupa 3

  Scenariusz zajęć online dla grupy III – 06.04.2021r.

   

  Opracowała: mgr Justyna Anielak

   

  Grupa: III (5 i 6 –latki)

   

  Temat dnia: ,,Gdzie budować gniazdo?”

   

  Czas trwania: 45 minut

   

  Pomoce dydaktyczne:

  Tamburyn, karty pracy, zdjęcia/obrazki ptasich piór, kołatka, zdjęcia/obrazki jajek ptaków, białe kartoniki, czerwone kartoniki, niebieskie kartoniki, kartoniki z literami: a, k, g, o, d, i, j.

   

   

  Przewidywane osiągnięcia:

  Dziecko:

  -wypowiada się zdaniami rozwiniętymi,

  - wymienia nazwy ptaków powracających do nas wczesną wiosną,

  - dzieli na sylaby i na głoski słowa: jajka, Jagoda; układa schematy i modele tych słów,

  - rozpoznaje i nazywa poznane litery,

  - rysuje po śladach rysunków

   

  Przebieg zajęć głównych:

   

  Zajęcia 1.

  Słuchanie opowiadania Hanny Zdzitowieckiej Gdzie budować gniazdo?

   

  •Zabawa bieżna – Powroty ptaków.

  Pomoce:tamburyn.

   

  Dziecko jest ptakiem. Wraca z Afryki, Azji, biega w różnych kierunkach z rozłożonymi na bok rękami, przy akompaniamencie tamburynu. Podczas przerwy w grze przykuca i odpoczywa przed dalszą podróżą. Dźwięki tamburynu są sygnałem do dalszego biegu.

   

  •Słuchanie opowiadania Hanny Zdzitowieckiej Gdzie budować gniazdo?

   

  – Nie ma to jak głęboka dziupla! Trudno o lepsze i bezpieczniejsze mieszkanie dla dzieci – powiedział dzięcioł.– Kto to widział, żeby chować dzieci w mroku, bez odrobiny słońca – oburzył się skowronek. – O, nie! Gniazdko powinno być usłane na ziemi, w bruździe, pomiędzy zielonym, młodym zbożem. Tu dzieci znajdą od razu pożywienie, tu skryją się w gąszczu...– Gniazdo nie może być zrobione z kilku trawek. Powinno być ulepione porządnie z gliny, pod okapem, żeby deszcz dzieci nie zmoczył. O, na przykład nad wrotami stajni czy obory – świergotała jaskółka.– Sit, sit – powiedział cichutko remiz. – Nie zgadzam się z wami. Gniazdko w dziupli? Na ziemi? Z twardej gliny i przylepione na ścianie? O, nie! Spójrzcie na moje gniazdko utkane z najdelikatniejszych puchów i zawieszone na wiotkich gałązkach nad wodą! Najlżejszy wiaterek buja nim jak kołyską...– Ćwirk! Nie rozumiem waszych kłótni – zaćwierkał stary wróbel. – Ten uważa, że najbezpieczniej w dziupli, tamtemu w bruździe łatwo szukać ukrytych w ziemi owadów. Ba, są nawet ptaki budujące gniazda tylko w norkach, w ziemi albo wprost na wodzie... Ja tam nie jestem wybredny w wyborze miejsca na gniazdo. Miałem już ich wiele w swoim życiu. Jedno zbudowałem ze słomy na starej lipie, drugie – pod rynną, trzecie... hm... trzecie po prostu zająłem jaskółkom, a czwarte – szpakom. Owszem, dobrze się czułem w ich budce, tylko mnie stamtąd wyproszono dość niegrzecznie. Obraziłem się więc i teraz mieszkam kątem u bociana. W gałęziach, które poznosił na gniazdo, miejsca mam dosyć, a oboje bocianostwo nie żałują mi tego kącika.

   

  •Rozmowa na temat opowiadania.

  −Które ptaki rozmawiały o gniazdach?

  −Jakie gniazdo zachwalał dzięcioł, a jakie skowronek?

  −Jakie gniazdo zachwalała jaskółka, a jakie remiz?

  −Co powiedział wróbel na temat gniazd?

  −Z czego ptaki robią gniazda?

   

  •Karta pracy, cz. 3, s. 62.Słuchanie nazw ptaków, oglądanie ich gniazd. Określanie różnic i podobieństw między gniazdami. Kończenie rysowania bocianów według wzoru.

   

  •Oglądanie zdjęcia bociana.

  Pomoce: zdjęcie bociana.

   

  -Podanie jego nazwy, dzielenie jej na sylaby, określanie pierwszej głoski i ostatniej głoski.

  - Określanie cech ptasich na podstawie bociana (dziób, skrzydła, ciało pokryte piórami, fruwa, ma ogon itp.).

  - Naśladowanie głosu bociana.

  -Wizualizacja – Jestem bocianem.

  Dziecko naśladuje ruchem i głosem bociana, o którym opowiada Rodzic.

   

  Bocian chodzi powoli po łące, czasem dotknie czegoś dziobem. Następnie zatrzymuje się, staje na jednej nodze i wypatruje. Czatując, czasem porusza dziobem, piórami, zaklekoce głośno. Myśli: „Nie ma nic smacznego, są tylko żaby, a jednak lepszy rydz niż nic” i łapie żaby. Potem odlatuje do swojego starego gniazda, które ma od lat.

   

  •Oglądanie zdjęć/obrazków ptasich piór, zapoznanie z ich budową.

  Pomoce: zdjęcia/obrazki ptasich piór.

   

  Zwrócenie uwagi, że składają się one z elastycznej osi oraz promyków, które od niej odchodzą z jednej i z drugiej strony i nie łączą się ze sobą. Rodzic wyjaśnia, że na skrzydłach ptaki posiadają pióra zwane lotkami, dzięki którym latają. Z ogona wyrastają pióra zwane sterówkami – one pozwalają ptakom utrzymać równowagę.

   

  •Zabawa muzyczno-ruchowa – Powróciły skowronki i bociany.

  Pomoce:Kołatka, tamburyn.

   

  Dziecko przypomina głosy ptaków – kle, kle, kle – bocian – i dzeń, dzeń, dzeń – skowronek. Przy dźwiękach kołatki porusza się bocian, machając wyciągniętymi rękami i mówiąc: kle, kle, kle... Przy dźwiękach tamburynu porusza się skowronek, machając zgiętymi w łokciach rękami i mówiąc: dzeń, dzeń, dzeń...

   

   

   

   

  Zajęcia 2. Odkrywanie litery j: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.

   

  5-latek:

  Karta pracy Nowe przygody Olka i Ady. Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia, s. 64.

  - Opisywanie, co przedstawia obrazek.

  -Określanie pierwszych głosek w słowie jajka i nazwach rysunków.

  - Rysowanie po śladach rysunków.

  -Kolorowanie wybranych rysunków.

  -Zaznaczanie liter j, J w wyrazach.

   

   

  6-latek:

  •Wyodrębnianie wyrazu podstawowego –jajka.

  Pomoce: zdjęcia/obrazki jajek ptaków

  Rodzic pokazuje jajka. Rozbija jedno, omawia z dzieckiem jego budowę. Dziecko ogląda zdjęcia/obrazki jajek różnych ptaków (np.: przepiórki, bociana, strusia).

   

  •Analiza i synteza słuchowa słowa jajka.

  Dziecko dzieli słowo jajka na sylaby i na głoski. Liczy sylaby i głoski w słowie jajka. Wymienia inne słowa, w których głoska j jest na początku (jagody, jogurt, jodła...), na końcu (kij, maj, tramwaj...) oraz w środku (bajka, fajka, lejek...).

   

  •Budowanie schematu słowa jajka.

  Pomoc: Białe kartoniki

  Dziecko układa tyle kartoników, ile sylab słyszy w słowie jajka. Rozsuwa kartoniki, wymawiając głośno sylaby. Następnie układa tyle kartoników, z ilu głosek składa się słowo; wymawia głośno głoski, dotykając kartoników.

   

  •Budowanie schematu słowa Jagoda.

  Pomoce: Białe kartoniki

  Rodzic wyjaśnia, że pani Jagoda to sąsiadka dziadka i babci Olka i Ady. Na jej stodole od lat mają gniazdo bociany. Pani Jagoda dostarcza też babci kurze jajka, które tak chętnie jedzą Ada i Olek – czy to na miękko, czy to w postaci omletu.

  −A Ty w jakiej postaci lubisz jajka?Dziecko dzieli słowo Jagoda na sylaby, a potem na głoski. Układa z kartoników schemat imienia.

   

  •Budowanie modeli słów: jajka, Jagoda.

  Pomoce: Czerwone kartoniki i niebieskie kartonik.

  Dziecko głośno dzieli słowa: jajka, Jagoda,na głoski.Wymawia głoskę j:długo: jjjyyyy...krótko: j, j, j, j...Głoska j jest spółgłoską i oznaczamy ją na niebiesko.Pod schematami słów dziecko zaznacza miejsca głoski j niebieskimi kartonikami. Czerwonymi kartonikami zaznacza miejsca samogłosek w słowach: jajka, Jagoda. Pozostałe miejsca zaznacza na niebiesko – to spółgłoski. Porównuje liczbę samogłosek i spółgłosek w słowach: jajka, Jagoda.

   

   

   

   

   

  •Odkrywanie litery j, J.

  Pomoce:Kartoniki z literami j, J dla Rodzica, kartoniki z literami j, J dla dziecka.

  Rodzic pokazuje kartoniki z literami j, J. Dziecko omawia ich wygląd. Umieszcza litery                    w odpowiednich miejscach pod modelami słów: jajka, Jagoda .Dziecko przypomina, kiedy używamy wielkiej litery.

   

  •Uzupełnianie wyrazów wcześniej poznanymi literami.

  Pomoce: Kartoniki z literami: a, k, g, o, d.

  Dziecko umieszcza pod modelami słów kartoniki z odpowiednimi literami. Odczytuje wyrazy: jajka, Jagoda.

   

  •Określanie różnic między i a j oraz wymową głosek i, j.

  Pomoce: Kartoniki z literami j, i.

  Rodzic pokazuje dziecku kartoniki z literami i, j, a dziecko określa różnice między nimi. Następnie mówi, która głoska – i czy j – jest samogłoską, a która spółgłoską. Dziecko uzasadnia swoją wypowiedź.

   

  •Karty pracy Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby, cz. 2, s. 52–55.

  • Nazywanie zdjęć.• Dzielenie nazw zdjęć na głoski.• Zaznaczanie na niebiesko liter j, J w wyrazach.• Czytanie sylab, wyrazów i tekstu.• Rozwiązywanie krzyżówki. • Czytanie nazw ptaków. Kolorowanie wyrazów – nazw ptaków znanych dziecku.• Czytanie wyrazów powstałych z połączenia sylab.• Wodzenie palcem po literze j – małej i wielkiej, pisanej. Pisanie liter j, J po śladach, a potem – samodzielnie

   

  Dokumenty - rekrutacji

     

  Galeria

  

  Polecamy