Dodał: anna Data: 06/04/2021 - 03:57:46
Grupa 1

   

  7.04.2021  (środa)

   

  Krąg tematyczny: Wiosna na wsi

   

  Temat dnia : Co słychać wiosną na wsi?

  PRZEBIEG DNIA

   

  ZABAWY PORANNE

  1.Zabawa ortofoniczna Mów jak ja.

  Rodzic wypowiada głoski w wymyślony przez siebie sposób (np.: wolno, wolno, szybko, szybko), a dzieci powtarzają za nim w ten sam sposób.

  2.Ćwiczenia słuchowe Jakie to zwierzę?

   Rodzic wypowiada nazwy zwierząt sylabami, a wybrane dziecko podaje pełną nazwę (np. ku-ra – kura, kro-wa – krowa)

  3. Rysowanie wybranych zwierząt.

  Rodzic prosi, aby dzieci narysowały dowolne zwierzę hodowlane

  4.Zabawa ruchowo-naśladowcza Naśladujemy zwierzęta.

  Dowolny instrument muzyczny, obrazki zwierząt hodowlanych. Dzieci poruszają się w rytmie wygrywanym przez Rodzica na wybranym instrumencie. Podczas przerwy w grze Rodzic pokazuje obrazek zwierzęcia, a dzieci je naśladują (sposób poruszania się i odgłosy, jakie wydaje).

  ZAJĘCIA GŁÓWNE

  I

  1.Wprowadzenie do zajęć – słuchanie odgłosów zwierząt z wiejskiego podwórka.

  Podaję link do zabawy: https://www.youtube.com/watch?v=VyXhyl00qGw

  2.Osłuchanie ze słowami i melodią piosenki Wiosna na wsi (sł. i muz. B. Forma).

  1. Kogut głośno pieje,

   gładzi piękne pióra.

   – Ko, ko, jestem głodna

   – woła pani kura.

   Ref.: Kukuryku, ko, ko, ko,

  gę, gę, gę, kwa, kwa, kwa,

   mu, mu, iha, iha.

  Kto nam dziś śniadanie da?

    2. Na podwórku gęsi  

     i małe kaczuszki

  tup, tup przytupują,

   mają puste brzuszki.

  Ref.: Kukuryku…  

  3. Idzie pan gospodarz,

  ciężki worek niesie,

   szur, szur sypie ziarna,

   wszyscy głodni przecież.

  Ref.: Kukuryku…

   4. Z gospodarzem wiosna   

       cichutko przybyła

  i pachnącą trawą

   łąkę ozdobiła.

  Ref.: Kukuryku…

  5. Pasą się owieczki,

      krowy i barany,

   jest już z nami wiosna,

  świat się cieszy cały.

  Ref.: Kukuryku…

  3.Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu.

   − Jakie odgłosy wydawała pani kura?

   − Jak gęsi i kaczuszki przytupywały?

   − Jak gospodarz sypał ziarna?

   − Kto wydaje takie odgłosy: muu, muu; bee, bee; gę, gę; kwa, kwa; kukuryku?

   − Czy melodia była wesoła, czy smutna?

  − Czy piosenka była szybka, czy wolna?

  4.Nauka refrenu piosenki Wiosna na wsi, ilustrowanego obrazkami.

  Obrazki: koguta, kury, gęsi, kaczek, krowy, owcy.

   Rodzic powtarza z dziećmi tekst refrenu, pokazując obrazki odpowiednich zwierząt (wydających te odgłosy).

  5.Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze Jesteśmy zwierzętami.

  Obrazki: kury, koguta, gęsi, kaczki, owcy, krowy (można wykorzystać te z poprzedniego zadania), kozy.

   Rodzic podnosi do góry obrazki przedstawiające zwierzęta z wiejskiego podwórka. Dzieci próbują naśladować odgłosy, jakie wydają dane zwierzęta.

  II

  1.Zabawa dydaktyczna Co od kogo mamy.

  Obrazki: krowy, kozy, kury, mleka, sera, jajek, masła, jogurtu.

  Rodzic rozkłada z jednej strony obrazki zwierząt, a w rozsypce – obrazki produktów, jakie dzięki nim otrzymujemy. Zadaniem dzieci jest przyporządkowanie obrazków produktów do obrazków zwierząt. Rodzic zwraca uwagę, że zarówno koza, jak i krowa dają mleko.

  2.Zabawa Zgadnij, co to za przysmak.

  Ser żółty, ser biały, serek topiony, masło, talerzyki, plastikowe widelce.

  Rodzic prosi, aby dzieci umyły ręce i poczęstowały się produktami znajdującymi się na talerzykach. Po degustacji Rodzic prosi, aby dzieci nazwały wszystkie produkty i opisały ten, który im najbardziej smakował (mogą uzasadnić swój wybór).

  3.Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej – Krowa.

  Obrazek krowy, komplet łat (dla każdego dziecka), kartki, kleje.

   Rodzic wiesza w widocznym miejscu w sali obrazek krowy. Omawia z dziećmi nazwy poszczególnych części ciała zwierzęcia. Wskazuje gdzie znajdują się łaty. Dzieci przyklejają łaty na obrazku krowy według własnego pomysłu.

  4.Spacer w najbliższej okolicy – obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie.

   Podczas spaceru dzieci próbują wskazać i opisać zmiany, które aktualnie zachodzą w przyrodzie.

  ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE

  1.Ćwiczenia oddechowe Jajka.

  Jajka wycięte z papieru, słomki.

  Rodzic prosi, aby dzieci podchodziły kolejno do miejsca, gdzie są zgromadzone papierowe jajka, i przenosiły je w inne (np. wskazane przez niego) miejsca za pomocą słomek

  2.Zabawa dydaktyczna Kalambury.

  Do zabawy angażujemy całą Rodzinę. Rodzina wraz z dzieckiem na zmianę będą udawać zwierzęta wiejski, ale bez użycia głosu. Dziecko prezentuje ruchy zwierzęcia, a pozostałe osoby które uczestniczą w zabawie odgadują, co to za zwierzę. Następnie osoba która odgadnie udaje kolejne zwierzę.

   

  Dokumenty - rekrutacji

     

  Galeria

  

  Polecamy