Dodał: anna Data: 07/04/2021 - 01:07:20
Grupa 1

  Dzień dobry

   

  08.04.2021  (czwartek)

   

  Krąg tematyczny: WIOSNA NA WSI

   

  Temat dnia : NA WIEJSKIM PODWÓRKU

   

  PRZEBIEG DNIA

   

  1. I.        ZAJĘCIA PORANNE

   

  • Zabawa dźwiękonaśladowcza na powitanie – „Na podwórku.”

  Rodzic kolejno wywołuje ptaki:

  Dzień dobry: kurki, gąski, kaczki, indyki, a dzieci naśladują ich głosy:

  ko, ko, ko,

  gę, gę, gę,

  kwa, kwa, kwa,

   gul, gul, gul.

  Rodzic na zakończenie mówi: Witam wszystkie ptaki z wiejskiego podwórka, a dziecko naśladuje głos wybranego ptaka.

   

  • Zabawa dydaktyczna „Kury na grzędzie”.

  Rodzic nakleja trzy paski (grzędy) na kartce. Dziecko zgodnie z poleceniem rodzica umieszcza kury na grzędach i, używając określeń dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni, mówi, gdzie siedzi ich kura, np.: na górnej, na dolnej lub na środkowej grzędzie.

   

  • Zabawa przy pierwszej zwrotce piosenki „Wiosna na wsi”.

  Rodzic śpiewa pierwszą zwrotkę, pokazując obrazki koguta i kury.

  Dziecko śpiewa refren, kuca i udaje, że wydziobuje ziarna, stukając palcem w podłogę.

  Ko, ko, ko, kukuryku.

  Gę, gę, gę, kwa, kwa, kwa.

  Mu, mu, bee, bee.

  Kto nam dziś śniadanie da?

   

  1. II.          ZAJĘCIA GŁÓWNE

   

  • Zabawa muzyczno-ruchowa „Kurki trzy”.

  Dziecko słucha piosenki i maszeruje. Przy powtórzeniu zmienia kierunek.

  Wyszły w pole kurki trzy i gęsiego sobie szły.

  Pierwsza z przodu, w środku druga,

  trzecia z tyłu, oczkiem mruga.

  I tak sobie kurki trzy

  raz, dwa, raz, dwa w pole szły!

   

  • Zabawa grupowa „Domino zwierzęce”.

  Dziecko układa domino, łącząc kostki z takimi samymi obrazkami zwierząt gospodarskich.

   

  • Oglądanie ilustracji zwierząt wiejskich.

  Rodzic prosi dziecko o podzielenie ich nazwy rytmicznie (na sylaby). Dziecko wybiera ilustracje i dzieli na sylaby klaszcząc rytmicznie w ręce.

  Liczy i mówi ile było sylab w wyrazie.

   

  v Karta pracy, cz. 2, nr13 – 3latki

  Dziecko:

  - ogląda zdjęcia zwierząt gospodarskich, nazywają je i naśladują glosy: krowy, koguta, barana i kozy,

  - liczą małe świnki na obrazku, kolorują mamę i czwórkę jej dzieci.

   

  v Karta pracy, cz. 2, nr33 – 4latki

  Dziecko:

  - nazywają zwierzęta przedstawione na zajęciach,

  - dzielą ich nazwy rytmicznie (na sylaby),

  - odszukają, wśród naklejek zdjęcia młodych zwierząt i naklejają je w odpowiednich miejscach,

  - naśladują glosy zwierząt przedstawionych na zdjęciach,

  - dorysują kaczkom wodę i ją kolorują.

   

   

  1. III.       ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE

   

  • Zabawa ruchowa „Wyścigi koni”.

  Dziecko, inscenizuje ruchem opowiadanie.

  Dziecko:

  Rozpoczyna się wyścig, (stoi w miejscu),

  konie stoją w boksach. (przebiera nogami, drepcze),

  Start! Konie ruszyły. (biegnie truchtem),

  Przeskakują kałużę.(podskakuje),

  Nabierają pędu. (szybko przebiera nogami),

  Przebiegają po grząskim gruncie. (biegnie, wysoko podnosząc kolana),

  Dobiegają do mety. (zwalnia bieg aż do zatrzymania się, parska).

   

  • Zabawa ruchowa z elementem równowagi – „Zabawa kogutów”.

  Dziecko porusza się w rytmie wygrywanym na instrumencie. Podczas przerwy w grze rodzic pokazuje obrazek zwierzęcia, a dziecko je naśladuje (sposób poruszania się i odgłosy, jakie wydaje).

   

  Dokumenty - rekrutacji

     

  Galeria

  

  Polecamy