Dodał: anna Data: 07/04/2021 - 01:07:52
Grupa 1

   

  09.04.2021  (piątek)

   

  Krąg tematyczny: WIOSNA NA WSI

   

  Temat dnia : W CHLEWIKU

   

  PRZEBIEG DNIA

   

  1. I.        ZAJĘCIA PORANNE

   

  • Zabawa z zastosowaniem rymowanki „Leciała osa”.

  Dziecko powtarza rymowankę za Rodzicem.

  Leciała osa do psiego nosa, pies śpi.

  Leciała mucha do psiego ucha, pies śpi.

  Leciała sroka do psiego oka, pies śpi.

  Przyleciał kruk, dziobem w bok stuk, pies hauu!

   

  Rodzic (pies) śpi na środku na koniec rymowanki pies goni dziecko. Złapane dziecko przyjmuje rolę śpiącego psa.

   

  • Zabawa przy III zwrotce piosenki „Wiosna na wsi”.

   

  Rodzic zakłada kapelusz, udaje gospodarza i śpiewa III zwrotkę piosenki, wykonując gest sypania ziarna.

  Idzie pan gospodarz,

  ciężki worek niesie,

  szur, szur, sypie ziarna,

  wszyscy głodni przecież.

  Dziecko udaje ptaki, przykuca i dziobie ziarna – stuka palcem wskazującym o podłogę.

   

  1. II.          ZAJĘCIA GŁÓWNE

  Zajęcia 1.

   

  • Rozwiązywanie zagadek.

  Po rozwiązaniu zagadki, dziecko wskazuje wśród obrazków, właściwe rozwiązanie zagadki.

   

  Po kąpieli błotnej świnki do niego wchodzą

  i wcale się nie martwią, że w nim nabrudzą. (chlewik)

  Każdy kojarzy ją z korytem.

  To zwierzę urocze, spokojne i skryte,

  różowe i czyste, a gdy spojrzysz na nie,

  powita cię zawsze uprzejmym chrumkaniem. (świnka)

   

  Kolorowe ma piórka,

  woła: kukuryku

  i mieszka z kurami w kurniku. (kogut)

   

  Wieczorem odpoczywa w stajni,

  bo od wielu dni

  ciężko pracuje

  na swojej wsi. (koń)

   

  Znosi jajka

  i, choć nie szczerozłote,

  to właśnie do niej idziesz,

  gdy na jajecznicę masz ochotę. (kura)

   

  To od niej mamy mleko,

  i choć do pięknej jej daleko,

  to nie tylko liczne łaty to sprawiają,

  że gospodarze duży pożytek z niej mają. (krowa)

   

  • Zabawa muzyczno-ruchowa „Rolnik sam w dolinie” (melodia popularna).

  Dziecko chodzi po pokoju. Zabawę rozpoczyna (rolnik), który kolejno wybiera osoby wymienione w piosence. Podczas ostatniego wersu piosenki dzie­cko zatrzymuje się, klaszcze, a osoba, która została serem, przy kolejnym powtórzeniu zabawy zostaje rolnikiem.

  Rolnik sam w dolinie, rolnik sam w dolinie.

  Hejże, hejże, hejże ha!

  Rolnik sam w dolinie.

  Rolnik bierze żonę, rolnik bierze żonę.

  Hejże, hejże, hejże ha!

  Rolnik bierze żonę.

  Żona bierze dziecko, żona bierze dziecko.

  Hejże, hejże, hejże ha!

  Żona bierze dziecko.

  Dziecko bierze nianię, dziecko bierze nianię.

  Hejże, hejże, hejże ha!

  Dziecko bierze nianię.

  Niania bierze myszkę, niania bierze myszkę.

  Hejże, hejże, hejże ha!

  Niania bierze myszkę.

  Myszka bierze serek, myszka bierze serek.

  Hejże, hejże, hejże ha!

  Myszka bierze serek.

  Ser zostaje w kole, bo nie umiał w szkole tabliczki mnożenia ani podzielenia.

   

  v Wyprawka plastyczna, Rodzina świnek karta nr 9– 3latki

  Dziecko:

  - wypycha z karty nacięte obrazki świnek,

  - składa świnki według instrukcji tak, aby można było je postawić,

  - nazywa każdą z nich według własnego pomysłu.

   

  Wyprawka plastyczna, Rodzina świnek karta nr 25 – 4latki

  Dziecko:

  - wycina z karty, częściowo pokolorowane, rysunki świnek i kończą je kolorować na różowo,

  -składa świnki według instrukcji tak, aby można było je postawić (w stadzie),

  - przykleja świnkom ogonki z włóczki,

  - nazywa każda z nich według własnego pomysłu.

   

   

  Zajęcia 2.

   

  • Prezentowanie prawidłowej artykulacji głoski g.

  Rodzic objaśnia i pokazuje prawidłową artykulację głoski g. Rodzic zwraca uwagę, aby przy głosce g nie wy­brzmiewała dodatkowo głoska y. Dziecko powtarza za rodzicem głoskę g, kontrolując w lusterku pracę języka.

  Głoska g jest głoską tylnojęzykową, powstaje przez uniesienie i zwarcie tylnej części języka do pod­niebienia miękkiego.

  Jeśli rodzic zauważy, że dziecko zamienia głoskę g na głoskę d lub ją opuszcza, należy ćwiczyć z dzieckiem lub zgłosić się do logopedy.

   

  • Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza B. Szelągowskiej „Marsz dla wiosny”.

  Rodzic prezentuje wiersz i pyta dziecko:

  Jakie zwierzęta chciały przywitać wiosnę?

  W jaki sposób to robiły?

  Powtarza wiersz, a dziecko za nim fragment:

  Gę, gę, gę, ga, ga, ga! Kto melodię taką zna?

   

  Idzie gąska po podwórku.

  Za nią gąski – jak po sznurku.

  Idą zgodnie i gęgają,

  za swą mamą powtarzają.

  – Gę, gę, gę, ga, ga, ga!

  Kto melodię taką zna?

  Mama gąska zagęgała,

  bo przywitać wiosnę chciała.

  Małe gąski też gęgały,

  wiosnę także witać chciały.

  – Gę, gę, gę, ga, ga, ga!

  Kto melodię taką zna?

  Nagle kogut ścieżką wąską

  przybiegł za ostatnią gąską.

  Gęgać nie potrafi wcale,

  za to pieje doskonale!

  – Gę, gę, gę, ga, ga, ga!

  Kto melodię taką zna?

  Nawet kotka, choć ciut głucha,

  też muzyków chce posłuchać.

  – Gę, gę, gę, ga, ga, ga!

  Kto melodię taką zna?

   

  • Zabawa ruchowa inspirowana tekstem wiersza.

  Dziecko ustawia się w rzędzie, idzie gęsiego za rodzicem, który recytuje wiersz, zatrzymuje się, a dziecko powtarza sylaby: gę, gę, gę, ga, ga, ga!

   

  1. III.       ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE

   

  • Słuchanie wiersza H. Bechlerowej „Na podwórku”.

   

  Na podwórku u Władka

  jest wesoła gromadka:

  długouchy pies Raczek

  i króliczek, co skacze,

  kurka pstra

  i kotki dwa,

  i na koniec łaciaty prosiaczek.

  Ma ten Władek zmartwienie:

  Raczek garnek stłukł w sieni,

  kotek wełnę rozwinął,

   

  spruł pończochę babciną,

  drugi kot

  wlazł na płot

  i pobrudził łapkami pierzynę.

  A od rana już kłopot:

  trzeba mleka dać kotom,

  barszcz zjada pies Raczek,

  trawę królik, co skacze,

  kurka pstra

  owies ma,

  a otręby w korytku – prosiaczek.

   

   

  • Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu.

  Rodzic zadaje pytania:

  • Ø Jak miał na imię chłopiec z wiersza?
  • Ø Jak się nazywał pies Władka?
  • Ø Jakie jeszcze zwierzęta miał Władek?
  • Ø Co zrobiły zwierzęta?
  • Ø Co jadły zwierzęta?

   

  • Zabawa językowa „ Mamy i ich dzieci”.

  Rodzic prezentuje obrazki zwierzęcych mam. Dziecko je nazywa. Obok rozkłada obrazki młodych zwie­rząt. Zadaniem dziecka jest wybranie obrazka młodego zwierzęcia i położenie go obok obrazka jego mamy. Dziecko prawidłowo nazywa małe zwierzęta (np.: prosię, źrebię).

   

  • Śpiewanie piosenki „Wiosna na wsi”.

  Dziecko głośno i wyraźnie śpiewa poznaną piosenkę.

   

  Dokumenty - rekrutacji

     

  Galeria

  

  Polecamy