Dodał: anna Data: 12/04/2021 - 03:38:20
Grupa 1

  Dzień dobry

   

  13.04.2021  (wtorek)

   Krąg tematyczny: MOJA MIEJSCOWOŚĆ, MÓJ REGION

   Temat dnia : Jesteśmy uprzejmi wobec innych

   PRZEBIEG DNIA

   ZAJĘCIA PORANNE

  1.Ćwiczenia słuchowe- Co słychać wokół nas?

  Rodzic prosi, aby dzieci przez chwilę były bardzo cicho i uważnie słuchały odgłosów wokół. Jeśli ich nie ma (lub są niewyraźne), Rodzic może sam je stworzyć (np. postukać w podłogę). Następnie dzieci opowiadają, co słyszały.

  2.Zabawa popularna -Nie chcę cię znać (melodia popularna).

  Nie chcę cię,

  nie chcę cię,

  nie chcę cię znać!

   Chodź do mnie,

  chodź do mnie,

  rączkę mi daj. Jedną mi daj,

  drugą mi daj

  i już się na mnie nie gniewaj.

  Dzieci wraz z Rodzicem stają przodem do siebie, wykonują gest machania na pożegnanie i oddalają się od siebie. Następnie przywołują się gestem i zbliżają do siebie. Podają sobie najpierw jedną rękę, następnie drugą i obracają się w kole.

  3.Zabawa orientacyjno-porządkowa- Moja miejscowość.

  Dzieci poruszają się swobodnie po sali. Kiedy Rodzic klaśnie i wypowie nazwę miejscowości, w której mieszkają, przedszkolaki podskakują, a kiedy wypowie inną nazwę – kucają

  ZAJĘCIA GŁÓWNE

  Zajęcia I

  1.Osłuchanie ze słowami i melodią piosenki Przepraszam, dziękuję (sł. i muz. B. Forma).

  1. Przepraszam i dziękuję,

   magiczne słowa znam

  i jeszcze słowo:

   proszę przypominam wam.

   Ref.: Dobre wychowanie

  to jest ważna sprawa,

   grzeczny bądź i miły,

  taka moja rada.

  2. Pamiętać zawsze musisz,

   gdy obiad smaczny jesz,

  że mlaskać nie wypada,

  dobrze o tym wiesz.

   Ref.: Dobre wychowanie…

  3. A kiedy z kolegami

  wesoło spędzasz czas,

   to możesz do zabawy

  też zaprosić nas.

  Ref.: Dobre wychowanie…

  2.Rozmowa na podstawie tekstu piosenki.

  − Jakie magiczne słowa są wymienione w piosence?

   − Dlaczego te słowa są magiczne?

   − Dlaczego nie wolno mlaskać przy obiedzie?

  − W jaki sposób można zaprosić kogoś do zabawy?

   − Co to jest dobre wychowanie?

  3. Nauka refrenu piosenki Przepraszam, dziękuję.

  Rodzic mówi słowa refrenu, a dzieci za nim powtarzają. Następnie wspólnie z Rodzicem mówią słowa refrenu. Potem Rodzic włącza nagranie utworu. Podczas zwrotek dzieci słuchają i kołyszą się. Podczas refrenu Rodzic zatrzymuje nagranie, a dzieci śpiewają refren.

  4.Ćwiczenia warg.

  Kiedy Rodzic podaje przykład właściwego zachowania się wobec drugiej osoby (np. podanie chusteczki, kiedy ktoś płacze) – dzieci szeroko rozchylają usta, pokazując zęby. Kiedy Rodzic poda przykład niewłaściwego zachowania (np. dokuczanie koledze), dzieci tworzą dziobek

  Zajęcia II

  1.Zabawa badawcza- Co jest słodkie, a co słone?

  Dwie szklanki z ciepłą wodą, dwie łyżeczki, sól, cukier.

  Dzieci wsypują produkty do kolejnych szklanek i mieszają je łyżeczkami. Rodzic pyta o to, dlaczego ich zdaniem cukier i sól zniknęły. Dzieci próbują powstałych roztworów, określając ich smak

  2.Zabawa- Kto tu mieszka?

  Worek z ziemią.

   Rodzic pokazuje dzieciom przyniesiony worek i pyta, co się w nim znajduje. Po odpowiedzi zadaje kolejne pytanie: Jakie zwierzęta mieszkają w ziemi?

  3.Zabawa badawcza- Powietrze jest bardzo ważne.

  Dwa słoiki różnej wielkości, dwie małe świeczki (typu tealight), dwa talerzyki, zapałki/zapalniczka.

  Rodzic stawia świeczki na talerzykach i podpala ich knoty. Następnie przykrywa je słoikami i wspólnie z dziećmi obserwuje, gdzie świeczka zgaśnie szybciej. Dzieci mogą podać swoje wnioski. Rodzic może wytłumaczyć, że tam, gdzie był mniejszy słoik, było mniej tlenu, a w większym słoiku było go więcej.

  4.Zabawa językowa- Jaki jest ogień?

  Świeczka, zapałki/zapalniczka.

  Rodzic podpala knot świeczki i stawia ją w bezpiecznej odległości od dzieci. Zadaje pytanie: Jaki jest ogień? Słucha wypowiedzi dzieci.

  5.Prowadzenie obserwacji przyrodniczych

  Wyjście na wiosenny spacer w okolicy swojego miejsca zamieszkania. Dzieci mają  za zadanie zaobserwować zmieniającą się przyrodę np. czy rosną już kwiaty, czy przyleciały już ptaki, czy w ogrodzie, parku jest porządek.

  ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE

  1.Praca plastyczna- Kwiatek.

  Dla każdego dziecka: kartka, kredki.

  Rodzic prosi, aby dzieci narysowały kwiatek dla bliskiej osoby (np.: koleżanki, kolegi, mamy, taty). Przypomina również, jaki zwrot grzecznościowy jest stosowany podczas wręczania prezentu.

  2.Zabawa logopedyczna- Mów tak jak ja.

  Rodzic wydaje różne dźwięki, z różnym natężeniem i różną intonacją (np. la-la-la, la-mi-la), a dzieci powtarzają je w ten sam sposób.

  2. Utrwalanie refrenu piosenki Przepraszam, dziękuję.

   

   

  Dokumenty - rekrutacji

     

  Galeria

  

  Polecamy