Dodał: anna Data: 13/04/2021 - 06:53:18
Grupa 1

  Dzień dobry

   

  15.04.2021  (czwartek)

   Krąg tematyczny: MOJA MIEJSCOWOŚĆ, MÓJ REGION

   Temat dnia : Najpiękniejszy dom

   PRZEBIEG DNIA

   ZAJĘCIA PORANNE

  1.Zabawa matematyczna- Liczenie schodów.

  Klocki lego.

   Dzieci, zgodnie z instrukcją Rodzica układają klocki schodkowo, wskazują palcem kolejne klocki i je liczą: pierwszy stopień, drugi, trzeci, czwarty, piąty (lub w zakresie swoich możliwości). Możemy zabawę przenieść na prawdziwe schody.

  2.Zabawa matematyczna- Liczenie pięter.

  Klocki: lego lub drewniane.

  Dzieci układają fundament – parter dla wieży – a następnie budują wieżę z kolorowych klocków. Licząc piętra, używają liczebników porządkowych: pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte.

  ZAJĘCIA GŁÓWNE

  ZAJĘCIA I

  1.Rozmowa z dziećmi na temat: Do czego są potrzebne klucze?

  Różne klucze do drzwi.

  Dzieci oglądają różne klucze i zastanawiają się, do czego są potrzebne, np.: do otwierania i zamykania drzwi mieszkania, domu lub garażu, do kłódki, do samochodu, do zapięcia rowerowego, walizki itp.

  2.Zabawa- Różne zamknięcia.

   Makieta do manipulowania – z różnymi zamkami, kłódkami, skoblami, zasuwkami, haczykami oraz z rzepami, suwakami, guzikami, sznurowadłami; przedmioty, które mają zamknięcia, np.: skrzyneczki, kuferki, zapięcia rowerowe, kłódki itp.

  Dzieci ćwiczą otwieranie i zamykanie, manipulują, dopasowują klucze, zamykają i otwierają zamki w sali itp.

  3.Zabawa plastyczna- Klucz do domu.

   Glina lub masa solna albo plastelina, wałek do ciasta, różne klucze.

  Dzieci wykonują odciski różnych kluczy w rozwałkowanym kawałku gliny, masy solnej, plasteliny, ciasto liny itp.

  4. Zabawa z elementem szukania – Znajdź klucze.

   Pęk kluczy.

  Dzieci odchodzi na chwilę z pokoju, a Rodzice ustalają, gdzie schować pęk kluczy. Szukający kieruje się podpowiedziami Rodziców, którzy dają wskazówki doprowadzające do kluczy, np. ciepło, zimno, cieplej, mróz, gorąco, parzy.

  ZAJĘCIA GŁÓWNE

  Zajęcia 2

  1.Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, żuchwę

  Rodzic  rozdaje dzieciom lusterka. Demonstruje prawidłowe wykonywanie ćwiczeń, powtarzając je kilkakrotnie.

   • W mieście stoi sygnalizator świetlny – gdy świeci zielone światło: dzieci unoszą język do góry, gdy świeci czerwone światło – język umieszczają za dolnymi zębami.

  • Samochody – dzieci naśladują jazdę samochodem: czubek języka przesuwają po podniebieniu od zębów w stronę gardła, kilkakrotnie powtarzając ten ruch.

  • Wieżowiec – w wieżowcu winda kursuje raz w górę, raz w dół. Dzieci wykonują ruch językiem, unosząc go raz w stronę nosa, a raz w stronę brody.

  • Przedszkolaki – w przedszkolu pani wita się rano z dziećmi. Dzieci dotykają czubkiem języka do każdego zęba na górze i każdego zęba na dole.

   • Konik – dzieci naśladują stukot kopyt konia: odbijają język od podniebienia, jednocześnie rozciągając, a następnie ściągają wargi w dziobek.

   • Krowa – dzieci naśladują ruch żucia, pokazując, jak krowa na łące je trawę.

  • Traktor jeździ w koło po polu – dzieci unoszą czubek języka na górną wargę i wykonują koliste ruchy po górnej i po dolnej wardze

  2. Prezentowanie prawidłowej artykulacji głoski d.

  Lusterko dla każdego dziecka. Rodzic objaśnia i pokazuje prawidłową artykulację głoski d. Prezentuje głoskę d przy szeroko otwartej jamie ustnej, tak aby dzieci widziały pracę języka. Dzieci powtarzają za Rodzicem głoskę d, kontrolując w lusterku pracę języka. Następnie powtarzają sylaby: da, do, de, du, dy. Głoska d jest głoską przedniojęzykowo-zębową, powstaje przez uniesienie czubka języka za górne zęby, gdzie następuje zwarcie go z podniebieniem i lekkie opuszczenie w dół.

  3.Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza B. Szelągowskiej ,,Moja miejscowość”.

   Rodzic prezentuje wiersz i pyta dzieci: Czym różnią się domy na wsi i w mieście? Powtarza wiersz, a dzieci – fragment tekstu:

  Da, do, du, da, do, da, w pięknym domu mieszkam ja!

  Ile bloków stoi w mieście!

  Jedne duże, inne małe.

  Ten jest żółty,

  tamten szary,

  a te obok – całkiem białe.

  Mkną ulicą samochody;

  wszędzie pełno zakamarków.

  By odpocząć od hałasu,

  zawsze można iść do parku.

  Da, do, du, da, do, da,

  W  pięknym domu mieszkam ja!

  Na wsi domów jest niewiele;

  spokój zwykle tam panuje.

  Za dnia słychać śpiew skowronka,

  nocą sowa pohukuje.

   Czasem piesek przerwie ciszę,

  kiedy biega po ogrodzie.

  Kogut pieje,

  krowa muczy,

  kaczka kwacze gdzieś na wodzie.

  Da, do, du, da, do, da,

  w pięknym domu mieszkam ja!

  Czy to miasto, czy też wioska,

  wielkie bloki, małe domy,

  najważniejsze, by prócz domu

  mieć rodzinę i znajomych!

   Da, do, du, da, do, da,

  w pięknym domu mieszkam ja!

  4.Ćwiczenia oddechowe- Idziemy do przedszkola.

  Słomka dla każdego dziecka, piłeczki pingpongowe.

  Każde dziecko ma za zadanie przeprowadzić piłeczkę wyznaczoną trasą na dywanie (drogą do przedszkola) za pomocą słomki. Rodzic przypomina o prawidłowym torze oddechowym. Dzieci wciągają powietrze nosem, a wypuszczają ustami przez słomkę, kierując piłkę

  5.Spacer po najbliższej okolicy. Oglądanie domów, porównywanie ich wielkości, kształtów, liczby pięter.

  ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE

  1.Ćwiczenia językowe Lubię mój dom, bo…

  Każde  dziecko kończy zdanie: Lubię mój dom, bo….

  2. Nauka na pamięć fragmentu wiersza B. Szelągowskiej ,,Moja miejscowość”.

  Rodzic kilkakrotnie recytuje ostatnią zwrotkę wiersza, a dzieci ją powtarzają. Rodzic zwraca uwagę na fakt, że ważniejsze od tego, w jakim domu mieszkamy, jest to, aby w tym domu panowały miłość i zgoda.

   Czy to miasto,

  czy też wioska,

  wielkie bloki,

  małe domy,

   najważniejsze,

  by prócz domu

  mieć rodzinę i znajomych!

  3.Nauka III zwrotki piosenki Przepraszam, dziękuję

  3. A kiedy z kolegami

   wesoło spędzasz czas,

  to możesz do zabawy

  też zaprosić nas.

   

  Dokumenty - rekrutacji

     

  Galeria

  

  Polecamy