Dodał: anna Data: 13/04/2021 - 07:00:00
Grupa 1

  Dzień dobry

   

  16.04.2021  (piątek)

   

  Krąg tematyczny: MOJA MIEJSCOWOŚĆ, MÓJ REGION

   

  Temat dnia : MOJE NAJBLIŻSZE OTOCZENIE

   

  PRZEBIEG DNIA

   

  1. I.        ZAJĘCIA PORANNE

   

  • Burza mózgów: W mojej miejscowości.

  Rodzic prosi, aby dziecko dokończyło zdanie: W mojej miejscowości... Jeśli jest to za trudne, można zdanie rozwinąć,

  np. W mojej miejscowości lubię/nie lubię...

   

  • Zabawa matematyczna Co najpierw? Co później?

  Rodzic prosi, aby dziecko spojrzało na to, co robi. Może to być np. podejście do lalek i wożenie lal­ki wózkiem, otworzenie książki i udawanie, że się ją czyta. Zadaniem dziecka jest określenie, co było wcześniej, a co później. Rodzic może opisywać swoje działania.

   

  • Zabawa ruchowo-naśladowcza Jesteśmy dla siebie mili.

  Rodzic prezentuje ukłon i pyta, czy jest to miły sposób powitania. Pokazuje także przybicie piątki, podanie ręki itp. i pyta, czy dziecku kojarzy się to w miły sposób. Następnie włącza nagranie znanej dziecku piosenki – wówczas dziecko spaceruje swobodnie po pokoju. Na przerwę w muzyce wita się z pozostały­mi domownikami w dowolnie wybrany, miły sposób.

   

  1. II.          ZAJĘCIA GŁÓWNE

   

  • Zabawa orientacyjno-porządkowa Moja miejscowość.

  Dziecko porusza się swobodnie po pokoju. Kiedy Rodzic klaśnie i wypowie nazwę miejscowości, w której mieszka, przedszkolak podskakuje, a kiedy wypowie inną nazwę – kuca.

   

  • Słuchanie wiersza L. J. Kerna Nasze podwórko.

  Nasze podwórko to miejsce,

  które najlepiej znamy.

  Wszyscy,

  bez żadnych wyjątków,

  takie podwórko mamy!

  Nasze podwórko to teren

  najbardziej nam bliski na ziemi.

  W zimie śnieg na podwórku leży,

  a w lecie się trawa zieleni.

  Gdy słońce świeci na niebie,

  wesołe jest nasze podwórko,

  smutnieje zaś, gdy się zjawi

  pan deszcz

  z ponurą córką chmurką.

  Czasami z naszego podwórka,

  na którym się co dzień bawimy,

  widać wieże kopalni

  lub wielkiej huty kominy.

  I czy to będzie w Gliwicach,

  w Toruniu,

  w Łomży,

  czy w Krośnie,

  gdy spojrzysz na nasze podwórko,

  to stwierdzisz, że ono rośnie!

  Bo naszym podwórkiem nie jest

  to tylko, co jest blisko,

  ale i traktor w polu,

  i stadion,

  i lotnisko,

  i jakiś stary zamek,

  i lasy na pagórkach,

  i Wisła, która płynie

  środkiem Naszego Podwórka.

   

  • Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu.
  • Ø Co to jest nasze podwórko?
  • Ø Czy naszym podwórkiem można nazwać plac zabaw w przedszkolu albo teren wokół przedszkola?
  • Ø Jak myślicie, kiedy podwórko się cieszy, a kiedy smuci?
  • Ø Co widać z naszego podwórka w przedszkolu, a co z waszych domów?

   

  • Zabawa językowa Symbole mojej miejscowości.

  Rodzic prezentuje obrazek z herbem i pyta dziecko, czy widzi, co on przedstawia. Następnie prosi, aby dziecko go opisało i powiedziało, dlaczego to znajduje się w herbie.

  Jest to dobry czas, aby przedstawić miejsco­wą legendę o Kutnie.

   

  v Karta pracy: układanie puzzli przedstawiających Kutno – 3latki

  Dziecko:

  - Opisuje obrazek przedstawiający miasto Kutno, w którym mieszka,

  - patrząc na wzór, próbuje ułożyć widok obrazka pociętego na 3–4 części,

          - prawidłowo ułożony obrazek przykleja na kartce w całości obok wzoru.

   

  v Karta pracy: układanie puzzli przedstawiających Kutno – 4latki

  Dziecko:

  - Opisuje obrazek przedstawiający miasto Kutno,

  - mówi jego nazwę,

  - patrząc na wzór, próbuje ułożyć widok obrazka pociętego na 5–6 części,

          - prawidłowo ułożony obrazek przykleja na kartce w całości obok wzoru.

                           

  • Zabawa językowa Co widzisz wokół siebie?

  Rodzic prosi, aby dziecko usiadło w różnych miejscach w pokoju, aby się rozejrzało wokół siebie i powiedziało, co wi­dzi. Zadanie można utrudnić, jeśli powiemy

  np. Co widzisz, kiedy spojrzysz w górę, w dół itp.?

   

  • Zabawa ruchowa Podaj do mnie.

  Rodzic prosi, aby dziecko stanęło po drugiej stronie pokoju. Następnie podają sobie piłkę w wybrany sposób, np. ko­piąc lekko nogą, rzucając lub turlając do siebie.

   

  1. III.       ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE

   

  • Quiz dydaktyczny Moja miejscowość/mój region.

  Dziecko potwierdza prawdziwość zdań/informacji przez głośne wypowiedzenie słowa Tak, a nie­prawdę poprzez głośne wypowiedzenie słowa Nie.

  Rodzic modyfikuje zdania zgodnie z zamieszkiwanym przez dziecko regionem/zamieszkiwaną miejscowością.

  Zamieszczone informacje dotyczą Kutna.

  1. Rzeka, która przepływa przez nasze miasto, to….. (OCHNIA)
  2. Osoba, która rządzi naszym miastem, to….. (PREZYNENT)
  3. Herbem naszego miasta są….. (DWA LWY)

   

  1. Deptak w naszym mieście to ul. …. (KRÓLEWSKA)
  2. Zabytkowy i najstarszy kościół w mieście to….. (KOŚCIÓŁ ŚW. WAWRZYŃCA)
  3. Gdzie znajduje się Willa dra Antoniego Toczewskiego….. (URZĄD STANU CYWILNEGO)
  4. Co znaczy skrót KDK (KUTNOWSKI DOM KULTURY)

   

  • Śpiewanie piosenki Przepraszam, dziękuję.

  Dziecko głośno i wy­raźnie śpiewa poznaną piosenkę.

   

   

   

   

  Dokumenty - rekrutacji

     

  Galeria

  

  Polecamy