Dodał: anna Data: 22/06/2020 - 08:14:46
Grupa 1

  24.06.2020 (środa)
  Temat dnia : NAD MORZEM
  PRZEBIEG DNIA
  I. ZAJĘCIA PORANNE
  • „Nauka pływania” – zabawa ruchowa z wymachami ramion. Dzieci leżą na dywanie na brzuchu, ręce wyciągnięte przed sobą. Na sygnał (machnięcie chorągiewką) naśladują pływanie dowolnym stylem. Następnie leżą na plecach, a na sygnał nauczyciela naśladują pływanie w dowolnym stylu.
  CD Utwory – „Muzyka wakacyjna” D. Tarczewskiego
  • „Jak ziarnka piasku” – badanie dotykiem i porównywanie sypkości piasku, kaszy manny, maku, wypowiedzi
  na temat doznań, badanie własności fizycznych.
  Nauczyciel ustawia w przezroczystych pojemnikach piasek,
  mak, kaszę mannę. Dzieci przez swobodne manipulowanie, dotykanie, przesypywanie, dmuchanie, ważenie w rękach badają właściwości materiałów sypkich.
  Nauczyciel mówi: W naczyniach mamy tyle samo kaszy, maku
  i piasku. Co jest najcięższe? Co jest najlżejsze? Co do czego służy? Z czego można budować zamki? Jaki piasek
  jest najlepszy do zabawy?
  • „Lato” – nauka piosenki, zabawa ilustracyjna przy piosence. Dzieci prostymi gestami ilustrują treść piosenki:
  naśladują pływanie w morzu, wspinanie się na szczyty, wiosłowanie łódką, szum drzew w lesie.
  Piosenka– „Lato”
  II. ZAJĘCIA GŁÓWNE
  • „Lato nad morzem” – wysłuchanie wiersza z „Książki”, omówienie ilustracji.
  Dzieci patrzą na obrazek w „Książce”. Nauczyciel czyta wiersz i rozpoczyna rozmowę.
  Przykładowe pytania:
  –Dokąd wyjeżdżamy latem?
  –Dlaczego latem można jeść kolację na werandzie?
  – Gdzie najchętniej się opalamy? Co jeszcze lubimy robić latem?
  Po omówieniu treści wiersza dzieci patrzą na obrazek, a nauczyciel mówi:
  – Na obrazku jest przedstawiona plaża. Pokaż dzieci bawiące się na plaży. Powiedz, co one robią.
  – Odszukaj na obrazku i pokaż latawiec, piłkę i wiaderko.
  – Co Ty lubisz robić, kiedy jest ciepło?
  Dzieci patrzą na obrazek i odpowiadają na pytania nauczyciela.
  „Książka” s. 7879
  • „Lato” – zabawa taneczna przy piosence.
  Pierwsza zwrotka, na słowa:
  Boso stąpa ciepłe lato (dzieci idą tanecznym krokiem w kole wiązanym)
  w kapeluszu złotym, (na słowo: złotym – zatrzymują się z przytupem)
  na pływanie w morzu zaraz (znów idą w kole)
  nabieram ochoty. (zatrzymują się z przytupem na dwie ostatnie sylaby)
  W drugiej zwrotce dzieci wykonują ten sam układ ruchowy.
  Na refren dzieci tworzą pary i tańczą w małych kółkach według tej samej zasady, która obowiązywała w zwrotkach.
  Na słowa:
  Biegnie lato w mocnych butach
  po górach, po szczytach, (przytupują na dwóch ostatnich sylabach)
  i promyki do plecaka (zmieniają kierunek ruchu)
  zielonego chwyta. (przytupują).
  Piosenka – „Lato”
  • „Samotny biały żagiel” – kreślenie linii falistych na powierzchni kartonu, składanie z białych kwadratów żaglówki i naklejanie.
  Nauczyciel wiesza na tablicy ilustracje przedstawiające żaglówki. Oglądanie tych ilustracji
  będzie inspiracją dla dzieci do zajęć plastycznych. Nauczyciel przygotowuje w tym czasie stanowiska pracy dla dzieci. Układa na stolikach białe lub jasnoniebieskie kartki A4, kredki w różnych odcieniach niebieskiego i fioletu, klej i po dwa kwadraty tej samej wielkości dla każdego dziecka. Następnie pokazuje i objaśnia wszystkie czynności: najpierw na kartce dzieci rysują linie faliste w różnych odcieniach. Są to fale. Następnie nauczyciel objaśnia zasadę składania kwadratów tak, aby powstała żaglówka. Jeden duży kwadrat dzieci składają na pół, przeciągając linię zgięcia palcem. Następnie zaginają złożony już kwadrat po obu stronach, tak aby kształtem przypominał łódkę. Tak ukształtowany kwadrat przyklejają na środku kartki (na falach). Kolejny kwadrat zaginają
  na pół i przyklejają prostopadle do łódki. W ten sposób powstaje żaglówka. Nauczyciel pomaga dzieciom podczas tworzenia. Na koniec organizuje wystawę prac.
  III. ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE
  • „Muszelkowy rytm” – kontynuowanie rytmu według wskazówek nauczyciela.
  Dzieci siedzą w kole na dywanie. Na środku są rozsypane muszelki w różnych kształtach i o różnej wielkości. Nauczyciel układa z muszelek
  wzór i mówi, np. muszelka duża, muszelka mała, muszelka mała (i tak trzy sekwencje, by dziecko mogło wychwycić
  rytm). Zadaniem dzieci jest ułożyć taki sam rytm. Nauczyciel dwukrotnie mówi i układa, a później wydaje tylko polecenia słowne. Dzieci samodzielnie układają muszelki według usłyszanego schematu.
  • „Z której strony wieje wiatr?” – zabawa badawcza w ogrodzie, badanie kierunku wiatru za pomocą chorągiewki.
  Nauczyciel rozdaje dzieciom chorągiewki. Dzieci biegają swobodnie po ogrodzie. Na sygnał: Stój! – zatrzymują się, podnoszą chorągiewki i w tej pozycji obserwują zachowanie chorągiewki na wietrze (można użyć pasków krepiny lub wstążek tekstylnych), określają kierunek i siłę wiatru.
  • „Zbieramy muszelki” – zabawa naśladowcza.
  Dzieci stoją w rozsypce. Nauczyciel wyznacza kredą plażę.
  Na sygnał: Zbieramy muszelki! – dzieci udają się na „plażę” i naśladują zbieranie muszelek. Zabawie towarzyszy
  muzyka.
  CD Utwory – „Zapach morza” R. Lapa.
   

   

  Dokumenty - rekrutacji

     

  Galeria

  

  Polecamy