Dodał: anna Data: 22/06/2020 - 07:30:41
Grupa 3

  Scenariusz zajęć online dla grupy III – 24.06.2020r.

   

  Opracowała: Anna Frankowska

  Grupa: III (4 i 5 –latki)

  Krąg tematyczny: Wakacje z żywiołami

  Temat dnia: Lato − ciekawe i bezpieczne

  Przewidywane osiągnięcia:

  – wykazuje się wiedzą ogólną i logicznym myśleniem, określając wpływ żywiołów na nasze życie i środowisko,

  – łączy żywioły z odpowiednimi barwami,

  – potrafi ocenić, czy przedstawione na obrazkach sytuacje są bezpieczne,

   – nazywa zwierzęta i rośliny przedstawione na obrazkach oraz zdobywa podstawowe informacje na ich temat,

   – przestrzega reguł gry,

   – doskonali umiejętności wokalne i poczucie rytmu,

  – doskonali orientację słuchowo-przestrzenną

  Przebieg zajęć głównych:

   „Letnie spotkania z żywiołami” – giełda pomysłów, dostrzeganie znaczenia i wpływu żywiołów na nasze życie i środowisko, uświadomienie konieczności zachowania ostrożności w kontakcie z nimi, wiązanie zjawisk przyrodniczych z aktualną porą roku. Dzieci wykonują z krepiny, apaszek, tkanin elementy stroju, ozdoby w barwach symbolizujących żywioły: Ziemia, Ogień, Woda, Powietrze. Rodzic zadaje pytania, np. Kim jesteś? Gdzie możemy spotkać ogień latem? Kiedy ogień jest nam potrzebny? Kiedy ogień może być dla nas niebezpieczny? Podobne pytania kieruje do pozostałych symbolów żywiołów które wykonało dziecko. Następnie dzieci na hasło: Koło żywiołów wstają, maszerują po kole i wracają na swoje miejsca.

  Pomoce: krepina, apaszki, tkaniny w kolorach czterech żywiołów

   „Bezpiecznie czy nie?” – ocena postaw i zachowania innych, rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, nazywanie barw ciepłych i zimnych (karta pracy). Dzieci oglądają i omawiają ilustracje na karcie pracy. Wskazują zachowanie bezpieczne i niebezpieczne. Przed kolorowaniem wymieniają barwy, jakich chcą użyć, dzieląc je na ciepłe i zimne.

  Pięciolatki „Karty pracy. Powietrze” s. 58,

   

  Czterolatki- przypomnij sobie zasady bezpiecznej zabawy nad wodą- na karcie pracy dorysuj rzeczy którymi możesz się bawić w wodzie.

   „Domino” – gra matematyczna, doskonalenie umiejętności porządkowania elementów zgodnie z podaną liczebnością, wdrażanie do przestrzegania przyjętych reguł gry. Dzieci siedzą na dywanie, rodzic rozkłada domino i wyjaśnia zasady gry. Dzieci przeliczają kropki na kartonikach, wspólnie nazywają rośliny i zwierzęta, słuchają ciekawostek z nimi związanych. Następnie dzieci rozgrywają grę w parach, przestrzegając ustalonych reguł. Pomoce: Pięciolatki „Pomoce dydaktyczne” – Domino

   „Cztery żywioły” – nauka piosenki i akompaniamentu, doskonalenie poczucia rytmu. Rodzic  rozpoczyna naukę piosenki od refrenu z jednoczesną realizacją za pomocą klaskania i gestodźwięków. Na słowa: ziemia – podczas pauzy po tym słowie dzieci wykonują dwa klaśnięcia, po niej biegamy – kręcą „młynki” rękami, ogień – podczas pauzy po tym słowie wykonują dwa klaśnięcia, ciepło nam daje – każde dziecko obejmuje swoje ramiona, wodę – podczas pauzy po tym słowie wykonują dwa klaśnięcia, chętnie pijemy – głaszczą się po brzuchu, powietrzem – oddychamy – rozkładają ręce na boki szerokim gestem. Każde dziecko otrzymuje odpowiedni instrument lub rekwizyt. Podczas kolejnego wykonania piosenki dzieci grają w refrenie w następujący sposób: w pauzie po słowie „ziemia” dwie nuty grają dzieci łyżkami lub indtrumentem (w miejscu, w którym poprzednio klaskały); po słowie „ogień” dwa uderzenia; po słowie „woda” dwa razy. Podczas ostatniego wersu dzieci grają spontanicznie/potrząsają lub pocierają torebkami foliowymi. Podczas zwrotek dzieci koncentrują się na poprawnym śpiewie.

  Pomoce: „Cztery żywioły” muzyka: Paulina Zajkowska słowa: Grażyna Małkowska

  Link do utworu: https://amara.org/pl/videos/4WEydGXJ8cQy/pl/1117851/2615563/

   

   „Żywiołowa ciuciubabka” – zabawa słuchowo-ruchowa, rozpoznawanie brzmienia instrumentów lub przedmiotów codziennego użytku. Zabawę przeprowadzamy w ten sposoby: –dziecko zostaje ciuciubabką i rodzic zawiązuje mu chustkę na oczach. „Ciuciubabka” staje na środku sali. Rodzic  obraca ją kilkakrotnie, następnie po cichu gra na ,,instrumencie”. „Ciuciubabka” odgaduje, co to jest.

   

  Dokumenty - rekrutacji

     

  Galeria

  

  Polecamy