Dodał: anna Data: 22/06/2020 - 07:43:29
Grupa 3

  Scenariusz zajęć online dla grupy III – 24.06.2020r.

   

  Opracowała: Anna Frankowska

  Grupa: III (4 i 5 –latki)

  Krąg tematyczny: Wakacje z żywiołami

  Temat dnia: Wspomnienia z podróży przez żywioły

  Przewidywane osiągnięcia:

   – dostrzega znaczenie systematyczności podczas realizacji planowych działań,

   – trafnie operuje pojęciami związanymi z czasem,

  – współdziała podczas działań zespołowych,

  – przejawia kontrolę emocjonalną podczas gry i potrafi pogodzić się z przegraną,

   – przyporządkowuje obrazki do odpowiedniego żywiołu,

  – poprawnie układa życzenia,

   – doskonali umiejętność współpracy w grupie i orientacji w przestrzeni.

   Przebieg zajęć głównych:

   „Gramy w żywioły” – zespołowe rozgrywanie gry kostkowej, doskonalenie umiejętności współpracy, nabieranie umiejętności czerpania radości z gry niezależnie od wyniku. Rodzic układa na podłodze pola do gry z małych obręczy, a dodatkowo oznacza niektóre pola umownymi kolorami, odpowiadającymi żywiołom. Zaznacza start i metę. Na środku umieszcza obręcz ze zbiorem obrazków pasujących do poszczególnych żywiołów. Każdy uczestnik  stawia pionek na linii startu. Gra polega na rzucaniu kostką i poruszaniu się zgodnie z liczbą wyrzuconych oczek. Jeżeli pionek stanie na kolorowym polu, gracz losuje obrazek i nazywa żywioł, z którym się łączy. Po udzieleniu poprawnej odpowiedzi gracz zabiera obrazek. Jeśli odpowie źle – odkłada obrazek na miejsce. Na zakończenie gry gracze gratulują sobie, podając ręce.

   Pomoce: małe obręcze, kolorowe koła odpowiadające barwom żywiołów, pionki, kostka do gry, obrazki związane z żywiołami

   „Koło żywiołów” – doskonalenie logicznego myślenia podczas przyporządkowywania elementów, dostrzeganie wpływu żywiołów na środowisko przyrodnicze i społeczne (karta pracy). Dzieci oglądają ilustracje na kartach pracy. Omawiają pokazane elementy, nazywają żywioły. Rodzic  zwraca uwagę na umieszczenie żywiołów w  kole, które symbolizuje całość, a  także na zwierzęta, rośliny, ludzi, przedmioty stworzone przez człowieka i to, co stworzyła natura. Dzieci otaczają obrazki pętlami, w kolorach odpowiadających poszczególnym żywiołom. Na zakończenie dzieci stają w kole i składają sobie wakacyjne życzenia.

  Pięciolatki  „Karty pracy. Powietrze” s. 60–61

   „Cztery żywioły” – zabawa ruchowo-przestrzenna przy piosence, kształcenie estetycznego poruszania się, pamięci i koncentracji. Podczas pierwszej zwrotki dzieci, śpiewając, maszerują w różne strony sali. Zatrzymują się dopiero na ostatni wers (ciekawy świat poznaję z wami) i stają twarzami w tę samą stronę. Przykładając obie ręce do oka, robią z nich lunetę. Realizacja refrenu: Ziemia (podczas pauzy dzieci wykonują dwa klaśnięcia), po niej biegamy (maszerują w miejscu), ogień (podczas pauzy wykonują dwa klaśnięcia), ciepło nam daje (każde dziecko obejmuje swoje ramiona) wodę (podczas pauzy wykonują dwa klaśnięcia), chętnie pijemy (głaszczą się po brzuchu) powietrzem – oddychamy. (obracają się wokół własnej osi z podniesionymi szeroko ramionami). Podczas drugiej zwrotki idą w kole wiązanym. Na refren zatrzymują się i realizują go jak poprzednio, ale stojąc w kole. Podczas trzeciej zwrotki idą „wężem”, trzymając się za ręce. Osoba prowadząca stara się skręcać raz w prawo, raz w lewo. Podczas refrenu zatrzymują się i realizują go jak poprzednio, ale stojąc w „wężu”. Na przygrywkę do czwartej zwrotki znów stają w rozsypce, robiąc tzw. wiatraki. Śpiewają ją, stojąc w rozsypce.

  Pomoce: CD Piosenki i utwory do słuchania – „Cztery żywioły” nr 19

  https://amara.org/pl/videos/4WEydGXJ8cQy/pl/1117851/2615563/

  Cztery żywioły

  1.Lubię po piasku biegać boso, gliną się bawić, kamieniami. Nogi mnie w dal po ziemi niosą, ciekawy świat poznaję z wami.

   Ref. Ziemia – po niej biegamy, ogień – ciepło nam daje, wodę – chętnie pijemy, powietrzem – oddychamy.

  2. Ogień gorący jest i groźny, czasem przyjemny także bywa, gdy w święta wokół blask roztacza, a ciepło nam na serca spływa.

  Ref. Ziemia – po niej biegamy…

  3. Woda jest piękna, kiedy rzeką lub wodospadem z góry spływa. Potrzebna ludziom jest do życia, chociaż czasami groźna bywa.

   Ref. Ziemia – po niej biegamy…

   4. Powietrza dużo jest dokoła. Powietrzem wszyscy oddychamy. Przynosi zapach czekolady, dymu z ogniska, perfum mamy.

  Ref. Ziemia – po niej biegamy…

  muzyka: Paulina Zajkowska słowa: Grażyna Małkowska

   

  Dokumenty - rekrutacji

     

  Galeria

  

  Polecamy