Dodał: anna Data: 22/06/2020 - 07:28:15
Grupa 3

  Scenariusz zajęć online dla grupy III – 23.06.2020r.

   

  Opracowała: mgr Justyna Anielak

  Grupa: III (4 i 5 –latki)

  Krąg tematyczny: ,,Wakacje z żywiołami”

  Temat dnia: ,,Na wakacjach wszędzie dobrze”

  Czas trwania: 45 minut

  Pomoce dydaktyczne:

  T. Kubiak „Wakacje…Wakacje…” [w:] „Kolorowy spacer”, KAW, Warszawa 1985, s. 27, zdjęcia ilustrujące treść wiersza, obrazki i wyroby sztuki ludowej

   

  5-latek-, „Karty pracy. Powietrze” s. 57, kredki

   

   

  Przewidywane osiągnięcia:

  Dziecko:

  – wzbogaca wiedzę i słownictwo dotyczące regionów Polski,

  – aktywnie uczestniczy w zajęciach ,

  – potrafi przekazać treść za pomocą niewerbalnych środków wyrazu,

  – poznaje wytwory sztuki ludowej i dostrzega ich unikalne piękno,zkice zaję

  – doskonali umiejętność precyzyjnego kolorowania i komponowania barw,

  – doskonali sprawność i koordynację ruchową.

   

  Przebieg zajęć głównych:

  • „Wakacje, wakacje…” – słuchanie wiersza T. Kubiaka, dostrzeganie walorów wypoczynkowych wybranych obszarów naszego kraju, wzbogacanie wiedzy i słownictwa dotyczącego regionów Polski.

   

  Rodzic prosi o uważne wysłuchanie wiersza i zapamiętanie, jak można spędzać czas w opisanych regionach Polski.

   

  Wakacje… Wakacje…

  Pojedziecie nad morze,

  do Szczecina, do Gdańska.

  Plaża − słońcem powita,

  wiatr wam zagra do tańca.

  Będziecie lepić zamki

  z piasku na złotych plażach.

  Zaśpiewacie piosenkę

  o dziarskich marynarzach.

  Pojedziecie – hen w góry,

  pod Kasprowy, pod Giewont.

  Posłuchacie potoków

  szumiących górskim drzewom.

  Pobiegniecie na halę,

  gdzie pasterskie szałasy.

  Pobiegniecie ścieżkami

  przez kosówki i lasy.

  Wszędzie pięknie. Najpiękniej

  nad mazurskim jeziorem.

  W lasach ptaki śpiewają.

  A bór szumi za borem.

  Tadeusz Kubiak

  Po wysłuchaniu wiersza Rodzic wyjaśnia trudniejsze pojęcia, pokazuje zdjęcia ilustrujące treść wiersza i zadaje pytania, np. O jakich miejscach opowiadał wiersz? Co będziesz podziwiać, jak spędzisz czas, jeśli pojedziesz nad morze/w góry/nad mazurskie jeziora? Zachęca dziecko do formułowania wypowiedzi w czasie przyszłym.

   

  Pomoce: T. Kubiak „Wakacje…Wakacje…” [w:] „Kolorowy spacer”, KAW, Warszawa 1985, s. 27, zdjęcia ilustrujące treść wiersza

   

  • „Moje wakacyjne plany” – zabawa ruchowo-naśladowcza, doskonalenie umiejętności formułowania wypowiedzi w czasie przyszłym, docenianie piękna rodzinnego regionu.

   

  Rodzic zaprasza dziecko do zabawy, w której będzie przedstawiać za pomocą ruchów, gestów wakacyjne zajęcia w różnych regionach Polski. Rodzic wymienia region, a dziecko pokazuje czynność, którą po nim naśladuje Rodzic. Po zabawie dziecko siada na dywanie i opowiada o swoich wakacyjnych planach lub marzeniach. Formułuje wypowiedzi w czasie przyszłym.

   

  • „Łowicka wycinanka” – poznanie elementów wzornictwa charakterystycznych dla polskiej sztuki ludowej, doskonalenie sprawności manualnej podczas kolorowania (karta pracy).

   

  Rodzic prezentuje obrazki i wyroby sztuki regionalnej: stroje, ceramikę, ozdoby, tkaniny. Zawraca uwagę na wyroby twórców z rodzinnego regionu dziecka. Wybrane elementy, np. hafty, sploty tkanin, dziecko może oglądać przez lupę.

   

  4-latek-

  Wykonie przez dziecko łowickiej wycinanki

   

  5-latek-, „Karty pracy. Powietrze” s. 57, kredki

  Następnie opisuje obrazek na karcie pracy i koloruje według własnego pomysłu.

  ]

  Pomoce: obrazki i wyroby sztuki ludowej

  Dodał: anna Data: 21/06/2020 - 07:21:07
  Grupa 3

   Scenariusz zajęć online dla grupy III – 22.06.2020r.

    

   Opracowała: Anna Frankowska

   Grupa: III (4 i 5 –latki)

   Krąg tematyczny: Wakacje z żywiołami

   Temat dnia: Polska – piękno regionów

   Przewidywane osiągnięcia:

   – dostrzega piękno i różnorodność regionów Polski,

   – rozpoznaje symbole narodowe i elementy charakterystyczne dla naszego kraju,

   – odczytuje na mapie symbole i uproszczone rysunki,

    – wykazuje podstawową orientację na mapie Polski,

   – wskazuje wybrane atrakcje turystyczne własnego regionu.

    Przebieg zajęć głównych:

    „Polski kalejdoskop” – klasyfikowanie ilustracji i zdjęć, dostrzeganie piękna i różnorodności krajobrazów Polski, rozwijanie logicznego myślenia podczas wskazywania różnych kryteriów klasyfikacyjnych. Przed dzieckiem rozłożone są zdjęcia, ilustracje ukazujące regiony naszego kraju. Rodzic pyta: W jaki sposób można pogrupować obrazki, żeby do siebie pasowały? Dzieci proponują rozwiązania, uzasadniają swoje decyzje. Rodzic stara się tak pokierować pracą dziecka, aby pogrupowało ilustracje ze względu na region, który przedstawiają: pomorze, pojezierze, góry, niziny. Każdy region rodzic omawia z dziećmi, zwraca uwagę na cechy charakterystyczne krajobrazów i ich piękno.

    Pomoce: ilustracje, zdjęcia regionów Polski 1  2  3  4  5  6  7   8  9

    „Piękne, bo polskie” – rozmowa kierowana, budzenie szacunku dla symboli narodowych, dostrzeganie piękna polskiej muzyki, rękodzieła artystycznego i sztuki ludowej. Dzieci wyszukują w „Pomocach dydaktycznych” („Państwa Europy – loteryjka”) flagę Polski i symbole związane z naszym krajem (Pomnik Fryderyka Chopina, żubr). Rodzic zaprasza dzieci do wysłuchania wybranego utworu Chopina, a następnie prosi dzieci o podzielenie się emocjami, wyobrażeniami, które towarzyszyły im podczas słuchania muzyki. Dzieci oglądają zgromadzone przez rodzica przedmioty związane z Polską, sztuką naszego kraju, np. godło Polski, biało- -czerwoną koszulkę piłkarza, wytwory sztuki ludowej, słuchają hymnu narodowego, przyjmując odpowiednią postawę. Rodzic opowiada, w jakich sytuacjach hymn jest odgrywany i śpiewany. Powtarza wraz z dziećmi słowa i podczas ponownego odtwarzania utworu zachęca do uczestnictwa w śpiewie.

   Pomoce: Pięciolatki - „Pomoce dydaktyczne” – „Państwa Europy – loteryjka”

   Link do  hymnu Polski : https://www.youtube.com/watch?v=AJsWz9SlpfA

   Link utworami F. Chopina ,,Walc a-moll”: https://www.youtube.com/watch?v=LZXJf_r9Qyk

    

    „Polska na mapie” – odczytywanie w podstawowym zakresie symboliki mapy, doskonalenie umiejętności wskazywania na mapie wybranych elementów (karta pracy). Dzieci oglądają mapę Polski, wskazują granice, wodzę po nich palcem, odszukują góry, jeziora, morze, pokazują stolicę, Kraków i Gdańsk. Następnie na mapie na karcie pracy rysują po śladzie Wisłę, kolorują góry i morze, przyklejają naklejki w odpowiednie miejsca: smoka obok Krakowa, żubry w Puszczy Białowieskiej, statek – na morzu. Rodzic zachęca dzieci do opowiadania o miejscach, które chciałyby zobaczyć. Na zakończenie dzieci wskazują na mapie swój rodzinny region i opowiadają o atrakcjach turystycznych, z których słynie. Pięciolatki  „Karty pracy. Powietrze” s. 56, kredki

   Czterolatki- ćwiczenia grafomotoryczne, utrwalanie topografii Polski- na karcie pracy ( w zdjęciach) dzieci rysują po śladzie kontur mapy Polski, a następnie farbą lub kredkami- niebieską rysują jeziora na pojezierzu; brązową kredką zaznaczają na mapie góry, zieloną niziny.
   szablon mapy

   Dodał: anna Data: 21/06/2020 - 07:02:03
   Grupa 3

    scenariusze: 1  2  3  4

    Dodał: anna Data: 19/06/2020 - 06:14:58
    Grupa 3
      

     Dokumenty - rekrutacji

        

     Galeria

     

     Polecamy