Dodał: anna Data: 22/06/2020 - 09:40:18
Grupa 1

  26.06.2020 (piątek)
  Temat dnia : POCZTÓWKA Z WAKACJI
  PRZEBIEG DNIA
  I. ZAJĘCIA PORANNE
  • „Lornetka” – zabawy rolkami po papierze toaletowym. Nauczyciel rozdaje dzieciom rolki po papierze toaletowym
  i zachęca do patrzenia najpierw jednym okiem przez jedną rolkę, a później przez dwie jak przez lornetkę.
  Dzieci obserwują najbliższe otoczenie i wypowiadają się.
  • „Pocztówki” – oglądanie kartek pocztowych, rozmowa kierowana na temat pocztówek (co na nich widać,
  dlaczego je wysyłamy).
  Dzieci oglądają zgromadzone kartki pocztowe o różnorodnej tematyce. Nauczyciel proponuje,
  aby posortować karty. Dzieci sortują karty tematycznie, np. zwierzęta, kwiaty, góry, morze, pomniki,
  zabytki, parki. Następnie losują dowolną kartę, oglądają ją dokładnie i wypowiadają się na jej temat. Po opisaniu
  karty pokazują ją wszystkim dzieciom i odkładają na miejsce. Nauczyciel prowadzi rozmowę. Propozycje pytań:
  – Dlaczego na pocztówkach znajdują się różne obiekty, zwierzęta i inne ciekawostki?
  – Dlaczego kupujemy i wysyłamy kartki pocztowe?
  – Do kogo je wysyłamy?
  – Co najczęściej piszemy na pocztówkach?
  – Kogo pozdrawiamy?
  Dzieci udzielają wyczerpujących odpowiedzi.
  • „Zabawy wakacyjne” – zabawa naśladowcza przy muzyce. Dzieci przy akompaniamencie muzyki naśladują
  ruchem zabawy wakacyjne: pływanie w morzu, skoki do wody, wspinanie się po górach, wiosłowanie łódką,
  odbijanie piłki, budowanie zamków z piasku.
  CD Utwory – „Muzyka wakacyjna” D.
  II. ZAJĘCIA GŁÓWNE
  • „Pocztówka z wakacji” – tworzenie własnej kompozycji z wykorzystaniem materiału przyrodniczego (muszelki,
  piasek, patyczki, kora, pióra).
  Nauczyciel gromadzi na stolikach akcesoria potrzebne do zajęć: okazy
  przyrodnicze (muszelki, piórka, listki, suche kwiaty i trawy, piasek, różnorodne nasiona, np. noski z klonu), kaszę, tacki styropianowe oraz klej. Następnie objaśnia, co dzieci będą robić i w jaki sposób, oraz tworzy własną kartkę pocztową, tzn. wnętrze tacki styropianowej smaruje gęstym klejem i przykleja według własnego pomysłu kompozycję z traw, liści, muszelek. Całość posypuje piaskiem, kaszą lub makiem. Następnie do pracy przystępują dzieci. Nauczyciel pomaga. Utworzone w ten sposób prace należy odstawić na kilka godzin do całkowitego wyschnięcia i dopiero wtedy można zrobić wystawę.
  • „Przykazania wakacyjne” – rozmowa o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa latem (kąpiel w dozwolonych
  miejscach, nieoddalanie się, zwracanie uwagi na zwierzęta, owady i rośliny trujące).
  Nauczyciel rozmieszcza na tablicy wybrane ilustracje z zestawu „Niebezpieczeństwa w życiu dziecka” lub samodzielnie przygotowuje
  ilustracje mówiące np. o niezjadaniu roślin trujących, zakazie kąpieli w miejscu niedozwolonym, zakazie zabawy przy ruchliwej ulicy, uważaniu na psy lub inne zwierzęta.
  Następnie prowadzi rozmowę: Niedługo wakacje.
  Dzieci wraz z rodzicami wyjadą w różne miejsca. W tych obcych miejscach mogą się wydarzyć różne wypadki.
  Następuje omówienie każdej sytuacji przedstawionej na ilustracji. Nauczyciel pyta: Co należy robić, aby uniknąć
  zagrożeń? Dzieci i nauczyciel wspólnie tworzą „wakacyjne przykazania”:
  1. Nie oddalamy się od rodziców lub opiekunów.
  2. Nie zjadamy nieznanych owoców, grzybów, roślin.
  3. Kąpiemy się tylko w miejscach dozwolonych.
  4. Nie bawimy się przy ulicy, na terenie budowy, wykopalisk.
  5. Uważamy na owady i zwierzęta.
  Na koniec nauczyciel podsumowuje: Należy bezwzględnie przestrzegać tych zasad, aby cało i zdrowo po wakacjach
  wrócić do domu, przedszkola.
  plansze na temat niebezpieczeństw czyhających na dzieci
  • „Wyruszamy w wakacyjną podróż” – wartościowanie zachowań dzieci, zachęcanie do podejmowania bezpiecznych
  działań w czasie wakacyjnych wyjazdów.
  Nauczyciel prosi, żeby dzieci przyjrzały się ilustracjom przedstawiającym
  zachowania dzieci podczas wakacyjnych wyjazdów. Dzieci kolorują ilustracje, na których bohaterowie
  zachowują się odpowiednio (czyli obie ilustracje). Nauczyciel opowiada o różnych zachowaniach dzieci na wakacjach, np. dzieci kąpią się w miejscu niedozwolonym, dzieci oddalają się od rodziców. Zadaniem dzieci jest
  wyjaśnienie, dlaczego te sytuacje są niebezpieczne, i poszukanie właściwego rozwiązania dla danej sytuacji.
  „Karty pracy” – karta 62., kredki
  III. ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE
  • „Morskie fale” – zabawa ruchowa przy muzyce. Nauczyciel rozkłada folię malarską na podłodze. Dzieci chwytają folię za brzegi i, delikatnie nią poruszając w górę i w dół, naśladują ruch morskich fal.
  CD Utwory – „Zapach morza” R. Lapa
  • „Robimy zdjęcia” – zabawa ruchowa z zastyganiem w bezruchu.
  Nauczyciel zwraca się do dzieci:
  Jesteśmy w przedszkolu ostatni dzień przed wakacjami i zrobimy sobie pamiątkowe zdjęcie. Kiedy fotograf robi zdjęcie, stoimy nieruchomo. Dzieci swobodnie poruszają się po sali. Na sygnał: Uwaga zdjęcie! – zatrzymują się bez ruchu w różnych pozach. Dziecko, które nie zatrzymało się lub poruszyło, siada z boku. Zabawę powtarzamy kilkakrotnie
   
   
   
   

   

  Dokumenty - rekrutacji

     

  Galeria

  

  Polecamy